Th 4, 02/10/2019 | 13:17 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

WIPO hỗ trợ Việt Nam phát triển môi trường sở hữu trí tuệ và cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo

Đó là nội dung của hai Thỏa thuận được ký kết ngày 1/10/2019, tại Giơneva, Thụy Sỹ giữa WIPO với Cục Sở hữu trí tuệ và và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ...

WIPO sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển môi trường sở hữu trí tuệ và cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo. Đó là nội dung của hai Thỏa thuận được ký kết giữa WIPO với Cục Sở hữu trí tuệ và và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) ngày 1/10/2019, tại Giơneva, Thụy Sỹ.

Theo Thỏa thuận được ký kết, WIPO sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) triển khai Dự án “Môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo” (Enabling IP Environment - EIE) theo mô hình Trục xoay và Nan hoa (IP-Hub). Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ nâng cao năng lực về SHTT và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ của các viện nghiên cứu và trường đại học (đóng vai trò là các Nan hoa trong Hệ thống IP-Hub) trong hoạt động nghiên cứu/sáng tạo, đăng ký và thương mại hóa các sáng chế, cũng như chuyển giao công nghệ. Đội ngũ này sẽ đóng vai trò trung tâm giúp nâng cao số lượng, chất lượng và giá trị thương mại của sáng chế trong các viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng, khai thác thông tin sáng chế để tránh trùng lặp trong nghiên cứu.
Bên cạnh đó, Dự án sẽ hỗ trợ các trường đại học và viện nghiên cứu tăng cường năng lực phát triển, quản lý và thương mại hóa công nghệ thông qua việc trang bị các công cụ, kỹ năng và kiến thức phù hợp; thúc đẩy sự phối hợp giữa các trường đại học và doanh nghiệp thông qua hoạt động liên kết, quan hệ đối tác, phối hợp, tương tác và giao dịch về thương mại hóa công nghệ.
Kết quả của Dự án sẽ thiết lập một Mạng lưới các chuyên gia có đầy đủ kiến thức, kỹ năng về SHTT, quản lý, thương mại hóa công nghệ và các lĩnh vực có liên quan khác, cũng như xây dựng được một hệ thống bao gồm Trục xoay và các Nan hoa, trong đó Cục Sở hữu trí tuệ đóng vai trò là Trục xoay, còn các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp đóng vai trò là Nan hoa. Dự án sẽ được triển khai trong vòng 05 năm từ 2019 đến 2023.
Đối với Bản ghi nhớ hợp tác giữa WIPO và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI), WIPO sẽ hỗ trợ VISTI thực hiện các nghiên cứu liên quan tới Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), hỗ trợ xây dựng năng lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) và tiếp cận cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ của WIPO. Qua đó, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của các nhà nghiên cứu của Việt Nam trong các lĩnh vực về SHTT và STI, bao gồm GII.
Hai Bên sẽ thực hiện các nghiên cứu và phân tích cấp quốc gia về kết quả GII cụ thể đối với Việt Nam; tìm kiếm cách thức hỗ trợ hoạt động đào tạo sau đại học về SHTT ở Việt Nam theo hướng cùng xây dựng các chương trình đào tạo chung trong thời gian tới; tìm kiếm cách thức tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng về SHTT và STI cũng như về GII; cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu về SHTT của WIPO cho mục đích hoạt động của Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bộ KH&CN.
Trước Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh đã có buổi gặp chào xã giao Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry. Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của WIPO và cá nhân Ngài Tổng Giám đốc đã dành cho Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như sự ủng hộ đối với Đại sứ Dương Chí Dũng - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva trong thời gian Đại sứ thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Đại hội đồng WIPO.
Bộ trưởng đã thông báo với Tổng Giám đốc WIPO những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam về STI, trong đó có SHTT. Nhân dịp này, Bộ trưởng gửi lời cám ơn sâu sắc về những đóng góp quý báu của WIPO dành cho Bộ KH&CN trong thời gian vừa qua, cụ thể WIPO đã chia sẻ với Việt Nam phương pháp luận về cách tính toán và nâng cao chỉ số GII, hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia, gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, hỗ trợ triển khai Hệ thống quản trị điện tử WIPO IPAS tại Cục Sở hữu trí tuệ và Dự án Khởi tạo môi trường SHTT tại Việt Nam, v.v.
Bộ trưởng cũng thông báo với Tổng Giám đốc WIPO về việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về SHTT vào cuối tháng 8 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một Chiến lược mang tầm quốc gia về SHTT, đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực SHTT, khẳng định sở hữu trí tuệ là công cụ quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
“Bộ KH&CN mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WIPO trong việc xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược, đảm bảo hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Chiến lược”.
 
   
 
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT và Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry ký kết Thỏa thuận hợp tác về Môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo
 
 
Ông Hoàng Minh, Giám đốc VISTI và Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry ký kết Thỏa thuận hợp tác về thực hiện hiên cứu liên quan tới chỉ số GII
 
 
 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng lưu niệm cho Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry
 
Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN