Th 4, 18/05/2005 | 06:33 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện chiến lược về phát triển hoạt động bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Văn phòng Miền Nam), là đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ,  đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2004.  

Văn phòng Miền Nam có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tổ chức thực hiện một số hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp. Hoạt động của Văn phòng Miền Nam góp phần tăng cường hơn nữa công tác xác lập, bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động sáng kiến tại khu vực phía Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà sáng tạo phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ và hoạt động sáng kiến; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Văn phòng Miền Nam có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động sở hữu trí tuệ và hoạt động sáng kiến tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của địa phương triển khai thực hiện các chính sách và quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động sáng kiến tại khu vực phía Nam; tổ chức triển khai theo kế hoạch được phê duyệt; tham gia nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ; trực tiếp tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện các giao dịch với người nộp đơn; tiến hành những công việc xử lý đơn cần thiết và thực hiện một số dịch vụ công về sở hữu công nghiệp; tư vấn, giải đáp chuyên môn, cung cấp và hỗ trợ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm hoạt động về sở hữu trí tuệ và sáng kiến; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, cơ quan, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu./.

Địa chỉ liên hệ: 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Văn phòng: Ông Trần Giang Khuê

Điện thoại : 028.3920 8485    
Email:  vanphong2@ipvietnam.gov.vn

Tài khoản số: 3511.0.1093216.00000 tại Kho bạc Nhà nước quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất