Th 3, 20/12/2022 | 16:22 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tập huấn Bảo hộ Sáng chế tại Trường đại học Duy Tân

Sáng ngày 15/12/2022, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Trường đại học Duy Tân tổ chức buổi Tập huấn Bảo hộ Sáng chế trong trường đại học, viện nghiên cứu tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng.

Buổi tập huấn có sự tham dự của ông Bùi Duy Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ; bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Tp. Đà Nẵng; TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Duy Tân cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 

 

Ông Bùi Duy Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích tại buổi tập huấn

 

Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS. Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Tp. Đà Nẵng cho biết: “Buổi tập huấn Bảo hộ Sáng chế do Cục Sở hữu Trí tuệ phối hợp với Trường đại học Duy Tân hôm nay được tổ chức nhằm tăng cường hoạt động bảo hộ và khai thác các thông tin sáng chế hiệu quả hơn tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với nhiều năm kinh nghiệm khi hoạt động trong lĩnh vực bảo hộ sáng chế, tại buổi tập huấn này, các chuyên gia sẽ cung cấp các thông tin về khai thác và bảo hộ các thông tin sáng chế nhằm hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu tiếp cận nguồn dữ liệu sáng chế khổng lồ đã có sẵn, phục vụ cho hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, việc chia sẻ quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ giúp cho cán bộ giảng viên có những kiến thức cơ bản trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký sáng chế.”

Tại buổi tập huấn, ông Bùi Duy Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ) đã cung cấp nhiều thông tin về: các yêu cầu đối với bản mô tả sáng chế, nội dung của bản mô tả sáng chế (bao gồm: tên sáng chế, lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, tình trạng kỹ thuật của sáng chế, bản chất kỹ thuật của sáng chế, mô tả chi tiết sáng chế,...), yêu cầu bảo hộ, quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế cùng những ví dụ minh họa kèm theo,... 

 

Buổi tập huấn thu hút sự quan tâm lắng nghe của nhiều cán bộ quản lý, nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 

Bên cạnh đó, thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế đúng quy trình với từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế cũng được trình bày tại buổi tập huấn. Theo đó, những nội dung về quyền nộp đơn sáng chế, các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế, tờ khai đăng ký sáng chế hay cách xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ,... đã được trình bày chi tiết.

Buổi tập huấn là hoạt động hữu ích nhằm khuyến khích các nhà khoa học tích cực hơn trong việc đăng ký tài sản trí tuệ đồng thời cung cấp nhiều giải pháp hữu ích cho các trường đại học, viện nghiên cứu nâng cao năng lực đăng ký sở hữu trí tuệ cho các nhà khoa học của đơn vị mình.

Liên kết nguồn tin: https://duytan.edu.vn/news/NewsDetail.aspx?id=5435&pid=2062&page=0&lang=vi-VN

Nguồn: Trường đại học Duy Tân