Th 4, 11/10/2023 | 17:20 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Tổ chức Lớp tập huấn “Bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài và thị trường trọng điểm Trung Quốc”

Trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam năm 2023, với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ đặc biệt vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở trong nước và nước ngoài cho các doanh nghiệp có nhu cầu và tiềm năng tham gia Chương trình THQG Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức 03 Lớp tập huấn “Bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài và thị trường trọng điểm Trung Quốc” với các thông tin cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: phổ biến, hướng dẫn đăng ký bảo hộ và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhãn hiệu tại nước ngoài đặc biệt là thị trường trọng điểm Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Hình thức và địa điểm: Tổ chức trực tiếp tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian: 02 ngày/lớp:               

    - tại Đà Nẵng: dự kiến tổ chức trong tháng 10/2023;

    - tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh: dự kiến tổ chức trong tháng 11/2023.

4. Thành phần: Học viên từ các doanh nghiệp tiềm năng, có nhu cầu tham gia Chương trình THQG Việt Nam.

5. Báo cáo viên: Các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu.

6. Học phí: Miễn phí (dành cho học viên đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký kèm theo).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý doanh nghiệp/đơn vị điền thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi lại trước ngày 16/10/2023 tới địa chỉ sau:

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu trí tuệ

Email: trungtamndht@ipvietnam.gov.vn

Điện thoại: 0989316536 (chị Mai Chi)

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các doanh nghiệp/đơn vị

quan tâm đăng ký tham dự lớp tập huấn./.

 

Trung tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo và Hỗ Trợ, Tư Vấn