Th 2, 05/07/2021 | 17:24 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Nhằm giúp các quốc gia thành viên ASEAN cùng trảo đổi, thảo luận về hoạt động thực thi quyền SHTT trong thị trường truyền thống và môi trường số, Dự án IP Key SEA sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin cụ thể như sau:
 
- Chủ đề: Seminar on the Detection and Investigation of IPR Infringements in Online and Physical Marketplaces;
 
- Thời gian: 14h00 – 16h00 ngày 28-29/7/2021 (chương trình kèm theo);
 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 12/7/2021 theo đường dẫn:
 
https://register.ipkey.eu/event/ar/1/ipkey-sea-act6-0728
 
Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 
 
Trân trọng./.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn