CN, 29/09/2019 | 16:13 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo các lớp tập huấn về sáng chế và thông tin sở hữu công nghiệp (miễn phí) trong quý IV năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp tập huấn viết bản mô tả sáng chế, những lưu ý trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế, kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu) trong Quý IV năm 2019.

Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp tập huấn viết bản mô tả sáng chế, những lưu ý trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế, kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu) trong Quý IV năm 2019.

Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian thực hiện Tên lớp tập huấn Tên bài giảng Ngày thực hiện Đơn vị thực hiện
Tháng 10/2019 1. Những vấn đề cần lưu ý khi thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế Buổi sáng: Chuyên đề 1. Quy trình thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế.

18/10/2019 (thứ sáu)

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

Trung tâm Thông tin SHCN; 

Trung tâm Thẩm định sáng chế

Buổi chiều: Chuyên đề 2. Những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế.
2. Những vấn đề cần lưu ý khi thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Buổi sáng: Chuyên đề 1. Quy trình thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

19/10/2019 (thứ bảy)

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

Trung tâm Thông tin SHCN; 

Trung tâm Thẩm định sáng chế

Buổi chiều: Chuyên đề 2. Những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.
Tháng 11/2019 3. Khai thác thông tin nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp Buổi sáng: Chuyên đề 1. Hướng dẫn tra cứu thông tin nhãn hiệu.

22/11/2019 (thứ sáu)

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

Trung tâm Thông tin SHCN

 

Buổi chiều: Chuyên đề 2. Hướng dẫn tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp.
4. Khai thác chuyên sâu thông tin sáng chế và giới thiệu về bản đồ sáng chế (patent map) Buổi sáng: Chuyên đề 1. Khai thác thông tin sáng chế nhằm sử dụng tự do công nghệ trong nước/nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Tạm hoãn cho đến khi có thông báo khác

Trung tâm Thông tin SHCN
Buổi chiều: Chuyên đề 2. Sử dụng bản đồ sáng chế và báo cáo toàn cảnh sáng chế phục vụ mục đích dự báo, hoạch định chính sách nghiên cứu và phát triển.
Tháng 12/2019 5. Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực cơ khí – điện tử) Buổi sáng: Chuyên đề 1. Tổng quan thông tin sáng chế và kỹ năng khai thác thông tin sáng chế.

20/12/2019 (thứ sáu)

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

Trung tâm Thông tin SHCN; 

Trung tâm Thẩm định sáng chế

Buổi chiều: Chuyên đề 2. Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực cơ khí – điện tử.
6. Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực hóa – dược) Buổi sáng: Chuyên đề 1. Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực hóa – dược.

21/12/2019 (thứ bảy)

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

Trung tâm Thông tin SHCN; 

Trung tâm Thẩm định sáng chế

Buổi chiều: Chuyên đề 2. Thực hành tra cứu thông tin sáng chế và viết bản mô tả sáng chế.

 

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Học phí: Miễn phí

* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

* Hình thức đăng ký: Đăng ký trước 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@noip.gov.vn hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 04.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

 

Mẫu Phiếu đăng ký:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký lớp học………………….. ngày …. tháng ….năm 2019

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Cục Sở hữu trí tuệ và của lớp học.

Ngày đăng ký: …………..                         

 


Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp