Th 4, 21/02/2024 | 10:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Đăng ký tham dự khóa đào tạo của WIPO năm 2024

Nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các nhóm chủ thể có liên quan trên toàn thế giới, hằng năm Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) tổ chức các khóa đào tạo về SHTT (với nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc … và các hình thức tổ chức khác nhau), bao gồm:

-               Distance Learning Program on Intellectual Property

-               Professional Development Program

-               Academic Institutions Program

Năm 2024, WIPO tiếp tục triển khai hoạt động này và bắt đầu mở hệ thống đăng ký trên hệ thống. Thông tin cụ thể và cách thức đăng ký các khóa đào tạo sẵn có trên địa chỉ website https://welc.wipo.int/.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm được biết và đăng ký tham dự nếu có nhu cầu./.

 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn