Th 3, 09/06/2020 | 11:10 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đăng ký tham dự “Hội thảo trực tuyến về thực thi biện pháp biên giới chống lại tội phạm hình sự liên quan đến Covid 19”

USPTO phối hợp tổ chức với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (USDOJ) và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục tổ chức “Hội thảo trực tuyến về thực thi biện pháp biên giới chống lại tội phạm hình sự liên quan đến Covid 19”

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-USPTO, USPTO phối hợp tổ chức với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (USDOJ) và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục tổ chức “Hội thảo trực tuyến về thực thi biện pháp biên giới chống lại tội phạm hình sự liên quan đến Covid 19” với những thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 10h – 11h ngày 10/6/2020 (kéo dài 1 tiếng).

- Hình thức hội thảo: trực tuyến.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh.

- Đối tượng tham dự: cán bộ các cơ quan, tổ chức có hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để quý vị quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo theo đường dẫn và hướng dẫn trên web của Ban tổ chức.

Đường dẫn đăng ký đại biểu truy cập tại đây.

Đường dẫn tải và cài phần mềm WebEx Meetings tham dự Hội thảo truy cập tại đây.

Sau khi đã đăng ký theo đường dẫn, đề nghị quý vị gửi thông tin chi tiết về họ tên, số điện thoại, địa chỉ email vào địa chỉ email: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê gửi Ban tổ chức.

Đề biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.  ĐT: 024.38583069, số máy lẻ 4168 (gặp chị Khánh Linh).

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn