Th 3, 16/06/2020 | 16:25 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đăng ký tham dự “Hội thảo trực tuyến về tăng cường thực thi biện pháp hình sự chống lại tội phạm liên quan đến Covid 19” (trong chuỗi hội thảo của tháng 6/2020)

USPTO phối hợp tổ chức với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (USDOJ) và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục tổ chức “Hội thảo trực tuyến về tăng cường thực thi biện pháp hình sự chống lại tội phạm liên quan đến Covid 19” (trong chuỗi hội thảo của tháng 6/2020)

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác ASEAN-USPTO, USPTO phối hợp tổ chức với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (USDOJ) và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục tổ chức “Hội thảo trực tuyến về tăng cường thực thi biện pháp hình sự chống lại tội phạm liên quan đến Covid 19” (trong chuỗi hội thảo của tháng 6/2020) với những thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 10h – 11h ngày 17/6/2020 (kéo dài 1 tiếng)

- Hình thức hội thảo: trực tuyến.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh.

- Đối tượng tham dự: cán bộ các cơ quan, tổ chức có hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để quý vị quan tâm đăng ký tham dự theo đường dẫn và hướng dẫn trên web của Ban tổ chức.

Đường dẫn đăng ký đại biểu truy cập tại đây.

Đường dẫn tải và cài phần mềm WebEx Meetings tham dự Hội thảo truy cập tại đây.

Sau khi đã đăng ký theo đường dẫn, đề nghị quý vị gửi thông tin chi tiết về họ tên, số điện thoại, địa chỉ email vào địa chỉ email: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê gửi Ban tổ chức.

Đề biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.  ĐT: 024.38583069 (4168 gặp chị Khánh Linh).

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn