Th 7, 12/11/2022 | 09:51 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 11.2022)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong tháng 11 năm 2022.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 11 năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ giao Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Cục triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến như sau:

STT

Chủ đề

Thời gian

1

Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu

 8h30 - 11h30, Thứ năm 17/112022
2 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 14h00 - 17h00, Thứ năm 17/112022
3 Thủ tục đăng ký và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế  8h30 - 11h30, Thứ sáu 18/11/2022
4 Tra cứu thông tin sáng chế 14h00 - 17h00, Thứ sáu 18/11/2022

 

Mời đại biểu đăng ký tham gia tại đây (hết hạn đăng ký).

Quí vị đăng ký thành công đề nghị tham gia nhóm zalo của lớp để nhận thông tin về lớp học. Đường dẫn tham dự lớp học (trên nền tảng zoom) sẽ được gửi trên nhóm zalo trước khi sự kiện diễn ra. Đại biểu lưu ý đăng nhập trước giờ học 15 phút để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công.

Trong trường hợp số lượng đại biểu đăng ký vượt quá số lượng cho phép, Ban tổ chức kính mời các đại biểu đăng ký sau chuyển sang buổi học tiếp theo gần nhất.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

    Trân trọng./.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp