Th 3, 06/09/2022 | 09:50 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự hội thảo trực tuyến “IP in Open Innovation and Technology & IP Valuation and Tangible Assets”

Trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR của ASEAN, Dự án ARISE+IPR sẽ tổ chức 02 hội thảo trực tuyến dành cho các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR của ASEAN, Dự án ARISE+IPR sẽ tổ chức 02 hội thảo trực tuyến dành cho các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các ngành công nghiệp sáng tạo với thông tin như sau:

(1) 12-13/9/2022: Conference on IP in Open Innovation and Technology Transfer

- Thời gian: 14:00-16:30 (giờ Việt Nam)

- Chủ đề: Sở hữu trí tuệ trong môi trường đổi mới sáng tạo mở, vai trò của các trường đại học và tổ chức nghiên cứu trong đổi mới sáng tạo mở mở, hỗ trợ SHTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các dự án nghiên cứu.

Đường link đăng ký trước ngày 09/9/2022:

(2) 15-16/9/2022: Seminar on IP Valuation and Intangible Assets

- Thời gian: 14:00-16:30 (giờ Việt Nam)

- Chủ đề: nhận diện tài sản vô hình, thực hiện kiểm toán sở hữu trí tuệ, tiến hành định giá sở hữu trí tuệ cơ bản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đường link đăng ký trước ngày 09/9/2022:

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.

 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn