Th 2, 08/08/2022 | 11:55 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo khảo sát nhu cầu, nội dung cần tìm hiểu về đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc và một số thị trường trọng điểm (Mỹ, Nhật, Châu Âu)

Khảo sát phục vụ cho Hội thảo khoa học "Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu/Chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc và một số thị trường trọng điểm (Mỹ, Nhật, Châu Âu)".

Trong khuôn khổ các hoạt động thường xuyên năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học "Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu/Chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc và một số thị trường trọng điểm (Mỹ, Nhật, Châu Âu)" vào cuối tháng 9/2022 tại Hà Nội. Báo cáo viên tại Hội thảo là các chuyên gia trong và ngoài nước, có chuyên môn, kinh nghiệm hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu/Chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài.

Để giúp Ban Tổ chức xây dựng nội dung chương trình hội thảo và mời chuyên gia, báo cáo viên phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế của các tổ chức, cá nhân quan tâm, Cục SHTT tổ chức khảo sát, thu thập thông tin về các vấn đề cần trao đổi, tìm hiểu tại Hội thảo liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định pháp luật; những khó khăn, vướng mắc khi tiến hành đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu/Chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc và các thị trường trọng điểm (Mỹ, Nhật, Châu Âu).

Kính đề nghị quý vị gửi thông tin phản hồi trước ngày 15/8/2022 theo mẫu thu thập thông tin tại đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuJ4EtySOArH60DwyTp8Lx-z6JQTotm1-fBCbQfSeCuCSViA/viewform?usp=sf_link

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn