Th 5, 28/02/2019 | 15:07 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Chương trình đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu EUIPO

Chương trình đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu EUIPO

Nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ và tạo lập các diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm cho mọi đối tượng có quan tâm trên toàn thế giới, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu xây dựng các chương trình đào tạo trực tuyến, triển khai các buổi hội thảo qua web (webinar). Các chương trình đào tạo, hội thảo trực tuyến được cập nhật hàng tháng trên trang web của EUIPO.
Cách thức tham gia: Học viên truy cập trang web sau:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/learning hoặc https://euipo.europa.eu/knowledge 

và tự lập tài khoản riêng theo hướng dẫn.

Các khóa đào tạo và hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của EUIPO rất phong phú, là một kênh hữu hiệu để nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về sở hữu trí tuệ, vì vậy Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để những người quan tâm được biết và tham gia./.

Cục Sở hữu trí tuệ