Th 2, 01/04/2019 | 17:36 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các lớp hướng dẫn tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp và viết bản mô tả sáng chế (miễn phí) trong Quý II năm 2019

Trong Quý II năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế...

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong Quý II năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế như sau:

Ngày thực hiện

Tên lớp tập huấn

Nội dung

24/4/2019 (Thứ tư)

Khai thác thông tin nhãn hiệu

Buổi sáng (8h30-11h30):

 • Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Giới thiệu bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice;
 • Tra cứu nhãn hiệu dạng chữ;

Buổi chiều (13h30-16h30):

 • Giới thiệu bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (Bảng phân loại Vienna);
 • Tra cứu nhãn hiệu dạng hình;
 • Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

26/4/2019 (Thứ sáu)

Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực điện tử)

Buổi sáng (8h30-11h30):

 • Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế;
 • Giới thiệu Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (IPC);
 • Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;
 • Tra cứu thông tin sáng chế lĩnh vực điện tử;

Buổi chiều (13h30-16h30):

 • Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực điện tử.

23/5/2019 (Thứ năm)

 

Khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp

Buổi sáng (8h30-11h30):

 • Quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Giới thiệu bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno;
 • Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

Buổi chiều (13h30-16h30):

 • Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp;
 • Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

24/5/2019 (Thứ sáu)

 

Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực cơ khí)

Buổi sáng (8h30-11h30):

 • Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế;
 • Giới thiệu Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (IPC);
 • Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;
 • Tra cứu thông tin sáng chế lĩnh vực cơ khí;

Buổi chiều (13h30-16h30):

 • Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực cơ khí.

20/6/2019 (Thứ năm)

 

Khai thác thông tin nhãn hiệu

Buổi sáng (8h30-11h30):

 • Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Giới thiệu bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice;
 • Tra cứu nhãn hiệu dạng chữ;

Buổi chiều (13h30-16h30):

 • Giới thiệu bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (Bảng phân loại Vienna)
 • Tra cứu nhãn hiệu dạng hình;
 • Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

21/6/2019 (Thứ sáu)

 

Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực hóa - dược)

Buổi sáng (8h30-11h30):

 • Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế;
 • Giới thiệu Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (IPC);
 • Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;
 • Tra cứu thông tin sáng chế lĩnh vực hóa - dược;

Buổi chiều (13h30-16h30):

 • Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực hóa – dược.

 

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
* Học phí: Miễn phí
* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).
* Hình thức đăng ký: Đăng ký trước 02 ngày, theo một trong hai cách sau:
- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@noip.gov.vn hoặc
- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.
(Các học viên đã đăng ký đều được tham dự tập huấn, nếu số học viên đăng ký vượt quá số lượng cho phép, Ban tổ chức sẽ thông báo đến những người đăng ký sau để bố trí sang buổi khác. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, các học viên đã đăng ký có trách nhiệm tham dự đầy đủ; trong trường hợp không tham dự được, đề nghị thông báo sớm cho Ban tổ chức.)
Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 04.38583069 máy lẻ 1428 (chị Hà), 1471 (anh Vĩnh).

Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp