Th 6, 08/05/2020 | 15:17 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến (miễn phí) về sở hữu trí tuệ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO) trong tháng 5/2020

Các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của EUIPO trong tháng 5/2020

Tiếp theo thông tin đã cung cấp về các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ năm 2020 do EUIPO tổ chức, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn xin thông báo danh mục các hội thảo (webinar) tổ chức trong tháng 5/2020 và các chương trình đào tạo được cập nhật mới để những người quan tâm được biết và tham gia.

Lưu ý: Thời gian tổ chức hội thảo là theo giờ chuẩn châu Âu (CET) chậm hơn 6 tiếng đồng hồ so với giờ ở Việt Nam.

Để biết thêm thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (chị Bùi Khánh Linh, điện thoại 0355863495).

Xin trân trọng thông báo./.

Danh mục các hội thảo (webinar) do EUIPO tổ chức trong tháng 5/2020

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn