Th 4, 15/01/2020 | 14:40 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

[TISC] Hướng dẫn điện tử về sử dụng và khai thác thông tin sáng chế

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã cung cấp miễn phí công cụ hướng dẫn điện tử (có tương tác) về cách sử dụng và khai thác thông tin sáng chế. Hướng dẫn điện tử này là tài liệu đào tạo bổ sung trong khuôn khổ chương trình Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo (TISC) do WIPO khởi xướng.

Cơ sở dữ liệu sáng chế trên toàn thế giới chứa rất nhiều thông tin công nghệ. Đây là một nguồn tài nguyên vô giá phục vụ cho nghiên cứu và phát triển. Nhưng việc tìm kiếm thông tin cụ thể mà bạn muốn trong cơ sở dữ liệu sáng chế có thể rất khó khăn.
 
Để giúp các chủ thể đổi mới sáng tạo tận dụng kho thông tin công nghệ khổng lồ này, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã cung cấp miễn phí công cụ hướng dẫn điện tử (có tương tác) về cách sử dụng và khai thác thông tin sáng chế. Hướng dẫn điện tử này là tài liệu đào tạo bổ sung trong khuôn khổ chương trình Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo (TISC) do WIPO khởi xướng.
 
 
Hướng dẫn điện tử bao gồm ba phần:
 
Cơ bản về sáng chế
 
Tra cứu sáng chế và kết quả truy hồi
 
Phân tích sáng chế.
 
Mỗi phần chứa các hướng dẫn tương tác cùng với các bài tập dựa trên tình huống cụ thể để giúp bạn đưa lý thuyết vào thực tế.
 
Hướng dẫn điện tử này có thể được sử dụng cho các cá nhân hoặc để hỗ trợ đào tạo cho các nhóm người dùng có trình độ năng lực từ cơ bản đến trung cấp, bao gồm sinh viên và nhà nghiên cứu, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà hoạch định chính sách. 
 
Bạn có thể truy cập hướng dẫn điện tử trực tuyến hoặc liên hệ với WIPO để yêu cầu CD-ROM.