Th 3, 04/05/2021 | 11:34 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 3599/SHTT-VP ngày 04/05/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 04/05/2021, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 3599/SHTT-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 540/CĐ-TTg và số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021; các Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021, số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021, số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu:
 
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục
a) Quán triệt toàn thể CCVC&NLĐ trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ KH&CN, UBND Thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Cục SHTT tại các văn bản có liên quan về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
b) Chỉ đạo toàn thể CCVC&NLĐ trong đơn vị:
- Thực hiện khai báo y tế trong trường hợp hợp bản thân hoặc người trong gia đình đã đến, lưu trú tại các khu vực/vùng/địa phương có dịch bệnh hoặc có tiếp xúc với các trường hợp F1, F2 đã được phát hiện từ ngày 29/4/2021 đến nay (theo Mẫu kèm theo Công văn này);
 
- Thực hiện khai báo y tế trên Tokhaiyte.vn khi quay trở lại Thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5;
 
- Đeo khẩu trang trong trụ sở Cơ quan Cục; không tiếp khách tại phòng làm việc; thực hiện nguyên tắc “5K” (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế);
 
- Liên hệ ngay Cơ sở Y tế gần nhất hoặc Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19.
 
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về việc CCVC&NLĐ trong đơn vị lây nhiễm Covid-19 do không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước và Cơ quan.
 
2. Văn phòng Cục
a) Tổ chức triển khai, đôn đốc, giám sát việc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Cục;
 
b) Thực hiện mua khẩu trang y tế để trang bị cho cán bộ Cục và khách đến làm việc tại Cục; bổ sung nước rửa tay tại các nhà vệ sinh của Cục; mua bình nước (gel) rửa tay để trang bị tại các nơi công cộng; 
 
c) Bố trí phòng tiếp khách cho cán bộ Cục khi có yêu cầu; bố trí biển báo hạn chế đi lại trong trụ sở Cục đối với khách đến liên hệ, làm việc tại Cục;
 
d) Yêu cầu toàn thể CCVC&NLĐ của Cục và khách đến giao dịch, làm việc tại Cục đeo khẩu trang; cung cấp khẩu trang cho Bộ phận Một cửa, Văn thư, Tài vụ, Bảo vệ, Lái xe, v.v. và khách đến đến Cơ quan trong trường hợp không mang theo khẩu trang.
 
Toàn văn Thông báo số 3599/SHTT-VP ngày 04/05/2021 về việc  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây./.
 
Cục Sở hữu trí tuệ