Th 2, 25/10/2021 | 09:15 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về Hội thảo trực tuyến của Cơ quan Sáng chế Châu Âu với chủ đề “Các công nghệ mới nổi trong lĩnh vực y tế”

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến của Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) với chủ đề “Các công nghệ mới nổi trong lĩnh vực y tế”, dự kiến diễn ra vào ngày 28/10/2021.

Các công nghệ mới nổi thuộc lĩnh vực sáng chế được thực hiện bởi phần mềm máy tính (CII), đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, ngày càng liên kết chặt chẽ và có tác động ngày càng lớn đến với các lĩnh vực kỹ thuật “truyền thống”, bao gồm cả trong lĩnh vực y tế. Điều này dẫn đến việc thẩm định các đơn đăng ký sáng chế trong những năm gần đây gặp nhiều thách thức hơn.

Tại Hội thảo, vấn đề này sẽ được phân tích, mô tả từ quan điểm kinh tế vĩ mô. Đồng thời, Hội thảo sẽ chia sẻ những thách thức trong thẩm định đơn và kinh nghiệm thực tiễn của EPO đối với các công nghệ mới nổi trong lĩnh vực y tế.

(Chương trình làm việc dự kiến của Hội thảo kèm theo

Hội thảo được tổ chức trực tuyến miễn phí, ngôn ngữ làm việc là tiếng Anh. Các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội thảo tại đường dẫn sau:

https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=13931

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo./.

Phòng Hợp tác quốc tế