Th 3, 26/12/2023 | 17:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế phiên bản 2024.01

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 4932/TB-SHTT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) phiên bản 2024.01 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo, Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế, viết tắt là IPC) phiên bản 2024.01 đã được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 429 (công bố ngày 25 tháng 12 năm 2023) và được áp dụng tại Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Theo quy định tại Phụ lục I - phần II Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong tờ khai, người nộp đơn cần nêu chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại IPC phiên bản 2024.01 (phân loại đầy đủ, bao gồm phần, lớp, phân lớp, nhóm (nhóm chính hoặc nhóm phụ)). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ (thông qua Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp) để xem xét, giải quyết./.

Thông báo số 4932/TB-SHTT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Cục Sở hữu trí tuệ.

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ THEO THỎA ƯỚC STRASBUORG, phiên bản 2024.01 áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

PHẦN A: CÁC NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B01-B43)
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B44-B99)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C01-C07)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C08-C99)
PHẦN D: DỆT; GIẤY
PHẦN E: XÂY DỰNG; MỎ
PHẦN F: PHẦN F: CƠ KHÍ; CHIẾU SÁNG; CẤP NHIỆT; VŨ KHÍ; KỸ THUẬT NỔ
PHẦN G: VẬT LÝ 
PHẦN H: ĐIỆN

 

Cục Sở hữu trí tuệ