Th 2, 25/12/2023 | 20:23 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc chuyển trụ sở của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 01/01/2024, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới, với các thông tin như sau:

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.3920 8485;                      

- Email: vanphong2@ipvietnam.gov.vn

          Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và liên hệ công tác./.