Th 3, 07/02/2023 | 16:11 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Khóa đào tạo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về các Khóa đào tạo trực tuyến về sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức trong năm 2023.

Nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các nhóm chủ thể có liên quan trên toàn thế giới, hằng năm Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) tổ chức các khóa đào tạo về SHTT (với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp … và các hình thức khác nhau), bao gồm:

- Distance Learning Program on Intellectual Property

-  Professtional Development Program

-  Academic Institutions Program

Năm 2023, WIPO tiếp tục triển khai hoạt động này và bắt đầu mở hệ thống đăng ký trên hệ thống. Thông tin cụ thể và cách thức đăng ký các khóa đào tạo sẵn có trên địa chỉ website https://welc.wipo.int/.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm được biết và đăng ký tham dự nếu có nhu cầu./.

 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn