Th 5, 04/01/2024 | 13:38 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến tại địa phương năm 2023

Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến tại địa phương năm 2023.

Ngày 03/01/2024, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 05/SHTT-PCCS đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến tại địa phương năm 2023 (theo mẫu tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo công văn) để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2024.

          Nội dung công văn và phụ lục báo cáo, Quý Sở có thể tải về tại đây:

- Công văn số 05/SHTT-PCCS ngày 03/01/2024;

- Phụ lục I;

- Phụ lục II.

          Thông tin chi tiết, đề nghị quý Sở liên hệ Phòng Pháp chế và Chính sách theo địa chỉ thư điện tử: phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn, điện thoại: 024.3858.3069 (máy lẻ 3126).

 

Phòng Pháp chế và Chính sách