Th 6, 26/05/2023 | 13:41 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ mở khóa đào tạo trực tuyến miễn phí Tổng quan về Sở hữu trí tuệ năm 2023 (đợt 2)

Nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu Khóa đào tạo Tổng quan về sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) xây dựng. Khóa học đã được WIPO hỗ trợ để triển khai phiên bản tiếng Việt trên Cổng đạo tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ (https://e-learning.ipvietnam.gov.vn/khoa-hoc-co-ban/detail/90) với thông tin như sau:

-               Tên khóa đào tạo: Tổng quan về Sở hữu trí tuệ năm 2023 (đợt 2);

-               Hình thức: học trực tuyến bằng các tài liệu đọc và làm bài kiểm tra đánh giá;

-               Thời gian đăng ký: 26/5/2023-12/6/2023

Thời gian học và làm bài kiểm tra: 13/6/2023-30/7/2023

-               Ngôn ngữ: tiếng Việt;

-               Chi phí: Miễn phí.

-               Cách thức đăng ký khóa đào tạo chi tiết như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng Thông tin đào  tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ tại đường link: https://e-learning.ipvietnam.gov.vn/dang-nhap.

      

 

Bước 2: Tìm khóa đào tạo “Tổng quan về sở hữu trí tuệ” đã hiện nút “Đăng ký”     

 

Bước 3:

Điền ô “Nội dung” và nộp CV tại ô “Chọn CV”. Sau đó ấn “Gửi phê duyệt”.

Cổng Thông tin đào tạo trực tuyến sẽ phê duyệt vào khóa đào tạo này trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đăng ký.

Để kiểm tra việc đăng ký khóa đào tạo thành công, bạn làm theo hướng dẫn tại đây:

https://e-learning.ipvietnam.gov.vn/danh-sach-video/detail/13

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân quan tâm đăng ký tham dự. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại: https://www.facebook.com/IPeleaning/, hoặc gửi thư tới: trungtamndht@gmail.com.

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn