Th 3, 26/10/2021 | 11:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo các buổi hướng dẫn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trong tháng 10 năm 2021

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong tháng 10 năm 2021.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 10 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến như sau:

STT Chủ đề Thời gian
1 Thủ tục đăng ký và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế 8h30-11h30, Thứ Sáu 29/10/2021
2 Tra cứu thông tin sáng chế 14h00-17h00, Thứ Sáu 29/10/2021
3 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 8h30-11h30, Thứ Bảy 30/10/2021
4 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu 14h00-17h00, Thứ Bảy 30/10/2021

 

Hình thức đăng ký: Trực tuyến.

Đường dẫn tham dự lớp hướng dẫn sẽ được gửi tới Quí đại biểu qua email trước khi sự kiện diễn ra. Đại biểu lưu ý đăng nhập trước giờ học 15 phút để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công.

Trong trường hợp số lượng đại biểu đăng ký vượt quá số lượng cho phép, Ban tổ chức kính mời các đại biểu đăng ký sau chuyển sang buổi học tiếp theo gần nhất.

Ngoài các buổi nêu trên, trong Quý IV.2021, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tổ chức hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu) theo hình thức TRỰC TUYẾN vào thời gian dự kiến như sau:

Tháng 11/2021: Ngày 26 và 27/11/2021 (Thứ sáu và Thứ bảy);

Tháng 12/2021: Ngày 17 và 18/12/2021 (Thứ sáu và Thứ bảy);

Riêng đối với cán bộ của các Sở KH&CN, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức lớp trong 03 ngày từ 11/11 đến 13/11/2021 (sẽ có thông báo đăng ký sau).

 

     Trân trọng./.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp