Th 2, 08/11/2021 | 11:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 11.2021)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong tháng 11 năm 2021

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 11 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Lớp dành cho cán bộ các Sở KH&CN và cán bộ quản lý SHTT của viện nghiên cứu, trường đại học (trong 3 ngày 11-13 tháng 11.2021):

STT Chủ đề Thời gian
1 Thủ tục đăng ký sáng chế 8h30-11h30, Thứ Năm 11/11/2021
2 Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế 14h00-17h00, Thứ Năm 11/11/2021
3 Tra cứu thông tin sáng chế 8h30-11h30, Thứ Sáu 12/11/2021
4 Khai báo sáng chế cho bộ phận quản lý SHTT 14h00-17h00, Thứ Sáu 12/11/2021
5 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 8h30-11h30, Thứ Bảy 13/11/2021
6 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu 14h00-17h00, Thứ Bảy 13/11/2021

 

2. Lớp dành cho các nhà sáng tạo thuộc doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tượng khác (trong 2 ngày 26-27 tháng 11.2021):

STT Chủ đề Thời gian
1 Thủ tục đăng ký và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế 8h30-11h30, Thứ Sáu 26/11/2021
2 Tra cứu thông tin sáng chế 14h00-17h00, Thứ Sáu 26/11/2021
3 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 8h30-11h30, Thứ Bảy 27/11/2021
4 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu 14h00-17h00, Thứ Bảy 27/11/2021

 

Đường dẫn tham dự lớp hướng dẫn sẽ được gửi tới Quí đại biểu qua email trước khi sự kiện diễn ra. Đại biểu lưu ý đăng nhập trước giờ học 15 phút để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công.

Trong trường hợp số lượng đại biểu đăng ký vượt quá số lượng cho phép, Ban tổ chức kính mời các đại biểu đăng ký sau chuyển sang buổi học tiếp theo gần nhất.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục SHTT; Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Điện thoại liên hệ: 024. 38583069 (máy lẻ 4596 - đ/c Nghĩa); Điện thoại trực lớp học: 0384 456 686 (đ/c Lê).

     Trân trọng./.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp