CN, 10/05/2020 | 08:55 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời đăng ký tham dự Hội thảo và Cuộc họp trực tuyến về hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Dự án IP Key SEA thông qua Cục Sở hữu trí tuệ mời đại biểu tham dự Hội thảo và Cuộc họp trực tuyến về hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

 

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án IP Key SEA, Dự án sẽ thông qua Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) mời đại biểu tham dự “Hội thảo trực tuyến về hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”“Cuộc họp tương tác trực tuyến về kỹ năng và chiến lược cần thiết để trở thành chuyên gia hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ” với những thông tin cụ thể như sau:   

1. Hội thảo trực tuyến về hòa giải trong lĩnh vực SHTT:

  • Thời gian: ngày 27/5/2020 (thời gian chi tiết diễn ra Hội thảo sẽ được thông báo tới email của đại biểu được Ban tổ chức lựa chọn).
  • Nội dung chính: tầm quan trọng của hòa giải trong lĩnh vực SHTT, xu hướng toàn cầu và thực tiễn tốt nhất liên quan đến hòa giải trong lĩnh vực SHTT, tác nhân chính và các bước trong quy trình hòa giải và giới thiệu về một số vụ việc hòa giải điển hình.
  • Hình thức hội thảo: trực tuyến.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đối tượng tham dự: cán bộ các cơ quan, tổ chức có hoạt động nghiệp vụ liên quan đến SHTT và quan tâm đến vấn đề hòa giải trong lĩnh vực SHTT.

2. Cuộc họp trực tuyến về kỹ năng và chiến lược cần thiết để trở thành chuyên gia hòa giải trong lĩnh vực SHTT:

  • Thời gian: ngày 18/6/2020 (thời gian chi tiết diễn ra Cuộc họp sẽ được thông báo tới email của đại biểu được Ban tổ chức lựa chọn).
  • Nội dung chính: thảo luận về các tình huống thực tiễn nhằm phát triển các kỹ năng và chiến lược cần thiết để trở thành chuyên gia hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, đại biểu tham dự cũng sẽ thảo luận về cách thách thức và các vấn đề gặp phải trong việc thúc đẩy áp dụng hình thức hòa giải trong lĩnh vực SHTT trong bối cảnh quốc gia và sự hỗ trợ mà mỗi quốc gia cần để tăng cường việc sử dụng và hiệu quả của Cơ chế hòa giải SHTT ở các quốc gia tương ứng.
  • Hình thức cuộc họp: trực tuyến
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đối tượng tham dự: cán bộ các cơ quan, tổ chức có hoạt động nghiệp vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ và quan tâm đến vấn đề hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 14/5/2020 theo mẫu Phiếu đăng ký gửi kèm theo Thông báo này tới địa chỉ email: dangkyhoithaoshtt@gmail.com.

Các đại biểu đủ điều kiện tham gia sẽ được Ban tổ chức gửi xác nhận trực tiếp tới email đã đăng ký.

Đề biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.  ĐT: 024.38583069 (4164 gặp chị Phương Hồng).

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số 6818 /TB - SHTT ngày 08/5/2020 về việc đăng ký tham dự Hội thảo và Cuộc họp trực tuyến về hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

Mẫu Phiếu đăng ký.

Cục Sở hữu trí tuệ