Th 3, 14/01/2020 | 10:06 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Chương trình đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 2020

Các khóa đào tạo và hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của WIPO rất phong phú, là một kênh hữu hiệu để nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về sở hữu trí tuệ.

 

Nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho mọi đối tượng có quan tâm trên toàn thế giới, hàng năm Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đều tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến trên website của WIPO (https://www.wipo.int/academy/en/). Trong năm 2020, chương trình đào tạo, hội thảo trực tuyến đều được cập nhật hàng tháng trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ theo thông báo của WIPO, người dùng truy cập link sau để đăng ký theo hướng dẫn (xem catalogue tại đây).

Thủ tục đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về SHTT: Học viên tự lựa chọn khóa học và đăng ký trực tiếp tại  địa chỉ https://welc.wipo.int/acc/index.jsf mục WIPO Academy – DL Distance Learning Program.

Đối với các khóa học nâng cao, WIPO có thu phí.

Các khóa đào tạo và hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của WIPO rất phong phú, là một kênh hữu hiệu để nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về sở hữu trí tuệ, vì vậy Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để những người quan tâm được biết và tham gia./.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp