Th 4, 01/01/2020 | 10:56 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Chương trình đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu EUIPO năm 2020

Nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ và tạo lập các diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm cho mọi đối tượng có quan tâm trên toàn thế giới, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu tiếp tục triển khai các khóa đào tạo, buổi hội thảo trực tuyến (webinar) trong năm 2020 (xem catalogue tại đây). Ngoài ra, chương trình đào tạo, hội thảo trực tuyến đều được cập nhật hàng tháng trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ theo thông báo của EUIPO, người dùng truy cập link sau để đăng ký theo hướng dẫn:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/learning

hoặc https://euipo.europa.eu/knowledge

Các khóa đào tạo và hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của EUIPO rất phong phú, là một kênh hữu hiệu để nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về sở hữu trí tuệ, vì vậy Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để những người quan tâm được biết và tham gia./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn