Th 5, 28/05/2020 | 15:28 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Sóc Trăng

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Sóc Trăng đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Sóc Trăng đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2013-00369 1-0014640 Máy xúc lúa Quách Văn Hôm
2 1-2015-01628 1-0020102 Hệ thống vận chuyển đá xây dựng Nguyễn Văn Hòa
3 1-2016-00311   Dụng cụ kéo chân Tạ Văn Hiến
4 1-2016-01649   Quy trình bào chế thuốc trừ nấm bệnh và thuốc trừ nấm bệnh thu được từ quy trình này Nguyễn Văn Tùng
5 1-2018-03015   Quy trình nuôi tôm sử dụng men vi sinh và thảo dược Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thuận 

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Sóc Trăng đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2012-00002 2-0001118 Lò sấy lúa hai chiều Quách Văn Hôm

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất