Th 5, 28/05/2020 | 15:23 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Kon Tum

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Kon Tum đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Kon Tum đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2007-02432 1-0007340 Hệ thống quản lý taxi Công ty cổ phần truyền hình cáp Tây Nguyên
2 1-2008-00687   ấm đun nước bằng năng lượng mặt trời  Trần Đình Thuy
3 1-2008-02658   Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời hai tính năng sử dụng Trần Đình Thuy
4 1-2008-02659   Thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời có môi chất truyền nhiệt kiểu trụ đứng Trần Đình Thuy
5 1-2011-00952   Máy rửa bát bằng năng lượng mặt trời Trần Đình Huân
6 1-2011-01532   Máy rửa bát sử dụng nước nóng đun bằng năng lượng mặt trời Trần Đình Huân
7 1-2012-00117   Hệ thống tự động lấy chất tẩy rửa Trần Đình Huân
8 1-2018-01498   Hệ thống tự động lấy chất tẩy rửa Trần Đình Huân 

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Kon Tum đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2005-00213 2-0000708 Máy sử dụng sức nước để bơm nước Trần Đình Huân 
2 2-2007-00064   Máy: nước nóng mặt trời Nhân Dân, ống INok thu nhiệt Trần Đình Thuy
3 2-2008-00129   Thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời có chất  lưu truyền nhiệt  Trần Đình Thuy
4 2-2018-00094   Máy rửa bát sử dụng nước đun nóng bằng năng lượng mặt trời Trần Đình Huân 

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất