Th 5, 08/07/2021 | 09:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Ý tưởng đột phá - Sổ tay Hướng dẫn về sở hữu trí tuệ cho các công ty khởi nghiệp (startup)

Ấn phẩm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) giới thiệu về sở hữu trí tuệ dành cho các công ty khởi nghiệp.

Ý tưởng đột phá - Hướng dẫn về sở hữu trí tuệ cho các công ty khởi nghiệp (startup).

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) - Năm xuất bản: 2021

Giấy phép: Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép “IGO Creative Commons Attribution 3.0”

 

Ấn phẩm này giới thiệu về sở hữu trí tuệ dành cho các công ty khởi nghiệp. Thông qua hướng dẫn cụ thể từng bước, các ví dụ thực tế điển hình và danh sách kiểm tra đơn giản, cuốn sách minh họa cách thức mà các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để duy trì tính cạnh tranh và quản lý rủi ro. Được viết dành cho các công ty khởi nghiệp để đưa giải pháp dựa trên công nghệ sáng tạo ra thị trường, sổ tay hướng dẫn này sẽ hữu ích cho bất kỳ doanh nhân nào muốn hiểu rõ hơn về hệ thống sở hữu trí tuệ.

 

Tải xuống

Ý tưởng đột phá (bằng tiếng Anh, pdf)

 

Các ấn phẩm khác liên quan

1.           Hình thức thể hiện sáng tạo: Giới thiệu về Bản quyền và Quyền liên quan cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.            Trao đổi giá trị - Đàm phán các thỏa thuận li-xăng công nghệ

3.           Doanh nghiệp thành công: Quản lý các vấn đề sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

4.           Sáng tạo tương lai: Giới thiệu về Bằng sáng chế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

5.           Tạo dáng sản phẩm: Giới thiệu về kiểu dáng công nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

6.          Tạo dựng một nhãn hiệu: Giới thiệu về nhãn hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

7.          Tiếp thị Thủ công mỹ nghệ và Nghệ thuật thị giác: Vai trò của sở hữu trí tuệ

8.          Bí mật về sở hữu trí tuệ: Hướng dẫn cho các nhà xuất khẩu vừa và nhỏ

 

Nguồn: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545