CN, 19/04/2020 | 16:08 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

Xin trân trọng giới thiệu Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir, ấn phẩm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), được dịch ra tiếng Việt với sự cho phép của WIPO.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng giới thiệu Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir, ấn phẩm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), được dịch ra tiếng Việt với sự cho phép của WIPO.

 

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)

Năm xuất bản: 2011
Số trang sách theo file PDF: 58

Xem bản gốc tiếng Anh tại Cổng thông tin của WIPO: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946_2.pdf

Xem toàn văn bản dịch tiếng Việt: Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

Cục Sở hữu trí tuệ