Th 5, 24/02/2022 | 11:20 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tập huấn về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức buổi tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho các cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các trường đại học là một trong những hoạt động quan trọng góp phần không nhỏ cho mục tiêu chung: phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo. Nhận định rõ ràng được điều này, từ nhiều năm qua, Cục SHTT đã tổ chức hội thảo chuyên môn và lớp tập huấn SHTT về xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT tại các trường đại học trên toàn quốc. Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Cục SHTT phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐH CNDM HN) tổ chức buổi tập huấn về SHTT dành cho các cán bộ, giảng viên của Nhà trường.
 
 
Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng chia sẻ tại buổi tập huấn
 
 
Các cán bộ, giảng viên của Nhà Trường tham dự buổi tập huấn
 
Trường ĐH CNDM HN với 55 năm xây dựng và phát triển (1967-2022) đã trở thành đơn vị giáo dục đại học với khoá đại học đầu tiên tốt nghiệp vào năm 2020. Với chặng đường hình thành dài như vậy, Trường nhận thấy rằng bên cạnh công tác giảng dạy, tuyển sinh thì nghiên cứu khoa học là hoạt động không kém phần quan trọng trong trường đại học. Trong năm học 2020 - 2021, Trường ĐH CNDM HN đã thành lập một nhóm nghiên cứu mạnh và ba nhóm nghiên cứu tiềm năng nhằm tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công trình nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Ngoài việc đầu tư trang thiết bị và chính sách đãi ngộ phù hợp cho nghiên cứu khoa học thì cơ chế quản lý, thương mại hoá kết quả đề tài nghiên cứu chính là chìa khoá “đầu ra” giúp trường đại học khai thác giá trị kinh tế từ hoạt động nghiên cứu khoa học của mình. Thông qua hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài trường vào cuối năm 2021, Trường ĐH CNDM HN đã nhận thấy được sự thiếu hụt năng lực SHTT trong cả công tác giảng dạy và nghiên cứu, do đó Trường đã phối hợp với Cục SHTT tổ chức buổi tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về SHTT cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà Trường.
 
Tham dự buổi tập huấn này, TS. Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục SHTT đã chia sẻ cùng các cán bộ, giảng viên Trường ĐH CNDM HN một số khái niệm cơ bản về SHTT cũng như quyền SHTT (cơ chế bảo hộ, nguyên tắc bảo hộ, khung pháp luật về SHTT), giới thiệu các đối tượng của quyền SHTT thường được bảo hộ trong lĩnh vực dệt may:
 
 
Ảnh: Nguồn internet
 
Bên cạnh đó, vấn đề xác định quyền SHTT đối với tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn trong quá trình công tác tại trường đại học cũng được làm rõ, phân định quyền và nghĩa vụ của các bên, quyền SHTT trong soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu khác phục vụ giảng dạy của trường. Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân được các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu giỏi, các trường đại học nói chung cũng như Trường ĐH CNDM HN nói riêng nên có chính sách đãi ngộ và tỷ lệ thù lao, nhuận bút thích đáng dành cho công tác biên soạn tài liệu giảng dạy, và về tổng thể cần xây dựng quy định về quản lý hoạt động SHTT riêng của trường.
 
Không nằm ngoài xu hướng phát triển của các trường đại học tại Việt Nam, Ban giám hiệu Trường ĐH CNDM HN đã quan tâm đúng mức tới hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và các đề tài ký hợp đồng với doanh nghiệp. Với cách thức triển khai nghiên cứu đa dạng như vậy, quyền SHTT đối với kết quả nghiên cứu của từng loại hình đề tài sẽ khác nhau và có ảnh hưởng tới việc khai thác thương mại kết quả nghiên cứu sau này. Đặc biệt là đề tài nghiên cứu khoa học do ngân sách nhà nước đầu tư thực thiện thì cần phải tuân theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Cũng trong buổi tập huấn này, các cán bộ, giảng viên của trường được giới thiệu về bảo hộ quyền SHTT tại trường đại học trong hoạt động nghiên cứu khoa học. 
 
Buổi tập huấn đã cung cấp một số vấn đề cơ bản về lĩnh vực SHTT giúp các cán bộ, giảng viên của Trường ĐH CNDM HN hiểu về các đối tượng của quyền SHTT cũng như giải đáp vướng mắc trong áp dụng pháp luật SHTT vào hoạt động thực tiễn của Trường. Trong thời gian tới, Cục SHTT sẽ phối hợp với Trường ĐH CNDM HN triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tư vấn nhằm trang bị các kiến thức cần thiết về SHTT cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn