Th 2, 18/04/2022 | 08:53 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Chuỗi tập huấn về Sở hữu trí tuệ tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2022, tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức hai buổi "Tập huấn về Sở hữu trí tuệ” dành cho các cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục trưởng bà Nguyễn Thị Thúy - Phụ trách Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng đã tham gia trình bày tập huấn. Buổi tập huấn tại tỉnh Quảng Nam có sự hiện diện của bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam. Buổi tập huấn tại TP Đà Nẵng có sự hiện diện của bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Đại biểu tham dự tập huấn đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức... trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Tại hai buổi tập huấn này, ông Nguyễn Văn Bảy giới thiệu nội dung “Tổng quan về pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam” và “Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương”. Ông Nguyễn Văn Bảy đã nêu những nội dung cơ bản về pháp luật SHTT. Ngoài ra, còn đưa ra những thuận lợi, khó khăn khi doanh nghiệp tham gia Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Thúy, trình bày chuyên đề “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” và “Quản lý và khai thác tài sản trí tuệ”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thành quả đổi mới sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, triển khai và sản xuất kinh doanh.

Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam cho rằng hoạt động SHTT đóng vai trò tích cực, giúp nâng cao nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong tạo lập, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ, tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Không chú trọng SHTT sẽ không có sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm mang thương hiệu. Việc sử dụng các tài sản trí tuệ một cách bài bản, có chiến lược sẽ nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho rằng SHTT đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới như hiện nay.

Qua hai buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã nhận thức và ý thức đầy đủ hơn về lĩnh vực SHTT. Bên cạnh đó, các đại biểu đã rút ra được những kinh nghiệm thực tế từ các tình huống cụ thể được đưa ra trong các buổi chia sẻ này.
 
Một số hình ảnh tại hai buổi tập huấn: 

Bà Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam phát biểu khai mạc tại tỉnh Quảng Nam 

 

Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phát biểu khai mạc buổi tập huấn tại TP Đà Nẵng 

 

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục SHTT trình bày tại buổi tập huấn

 

 Bà Nguyễn Thị Thúy, Phụ trách Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng trình bày tại buổi tập huấn


 Toàn cảnh buổi tập huấn tại Quảng Nam 

 

 Toàn cảnh buổi tập huấn tại TP Đà Nẵng

 

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Đà Nẵng