Th 5, 25/08/2022 | 15:14 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước

Với mục đích phổ biến, quán triệt các quy định về Bảo vệ bí mật nhà nước và Văn thư, lưu trữ trong công tác, được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, ngày 23/8/2022, Văn phòng Cục đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Văn thư, lưu trữ và Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) cho công chức, viên chức và người lao động của Cục Sở hữu trí tuệ.

Tham dự Hội nghị có hơn 60 công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Cục. 

 

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ trình bày nội dung về bí mật nhà nước

 

Hội nghị đã nghe Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng, Cục An ninh chính trị nội bộ chia sẻ các thông tin chung về bảo vệ, các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các hoạt động trong công tác bảo vệ BMNN của Cơ quan như: Danh mục BMNN, loại thông tin được coi là BMNN; trình tự, thủ tục và thẩm quyền xác định mức độ BMNN; các hoạt động sao chụp, chuyển giao tài liệu có chứa BMNN, v.v..

 

Bà Mai Thị Thu Hiền – Trưởng phòng thuộc Cục Văn thư, Lưu trữ nhà nước trao đổi về công tác lập và giao nộp hồ sơ công việc

 

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe bà Mai Thị  Thu Hiền – Trưởng phòng Quản lý tài liệu lưu trữ, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước truyền đạt những nội dung và nghiệp vụ cơ bản về lập và nộp lưu trữ hồ sơ công việc của Cơ quan theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. 

Hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp trong không khí nghiêm túc và thảo luận sôi nổi giữa các cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ và các báo cáo viên, đặc biệt là về các nội dung công việc liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước./.

Văn phòng Cục