Th 5, 22/04/2021 | 06:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hòa giải và Trọng tài cho các Tranh chấp Công nghệ và Tài sản trí tuệ

Việc sử dụng có hiệu quả Tài sản trí tuệ (TSTT) ngày càng có tầm quan trọng đối với việc kinh doanh thành công. Tuy nhiên, các tranh chấp có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và đôi khi có thể làm mất tác dụng của các tài sản cơ bản của doanh nghiệp.

Mặc dù tranh chấp về tài sản trí tuệ có thể được giải quyết thông qua kiện tụng tại tòa án, nhưng lộ trình đó có thể là rất tốn kém và mất thời gian, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế. Các doanh nghiệp, với tần suất ngày càng gia tăng, đưa tranh chấp lên các thủ tục hòa giải, trọng tài hoặc các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) khác.

Ưu điểm của ADR:

1. ADR có thể trao quyền cho các bên bằng cách tăng cường khả năng kiểm soát của họ đối với quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Nếu được quản lý tốt, ADR có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và có thể được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

3. Các bên có thể chọn một hòa giải viên hoặc (các) trọng tài có chuyên môn về vấn đề.

4. Bản chất bí mật và đồng thuận của ADR thường dẫn đến một quy trình ít đối đầu hơn, cho phép các bên bắt đầu, tiếp tục hoặc tăng cường các mối quan hệ kinh doanh có lợi với nhau.

Các dịch vụ WIPO ADR đã được các bên từ hơn 70 quốc gia sử dụng. Người dùng thường xuyên bao gồm các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trường đại học và trung tâm R&D, và các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả.

 

Những gì Trung tâm Trọng tài và Hòa giải WIPO có thể cung cấp


1. Dịch vụ có hiệu quả

Các dịch vụ hòa giải, trọng tài và chuyên gia xác định để cho phép các bên tư nhân giải quyết có hiệu quả các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch thương mại, kể cả TSTT và công nghệ.

2. Tư vấn về mặt thủ tục

Lời khuyên về mặt thủ tục (“Cơ quan tốt”) liên quan đến các lựa chọn ADR.

3. Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ theo Quy tắc WIPO trong trường hợp có tranh chấp.

4. Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bằng cách giao tiếp và nghe trong các trường hợp, cũng như các Công cụ Quản lý Hồ sơ Trực tuyến.

5. Tiết kiệm chi phí

Các buổi đào tạo và hội thảo trên web về ADR của các tranh chấp liên quan đến TSTT và công nghệ.


Thông tin thêm về Dịch vụ Hòa giải và Trọng tài WIPO

Các quy tắc và trung lập của WIPO

Các Quy tắc về Hòa giải, Trọng tài, Trọng tài Nhanh và Xác định của Chuyên gia của WIPO phù hợp với mọi tranh chấp thương mại. Họ cũng đưa ra các điều khoản để giải quyết các nhu cầu cụ thể trong các tranh chấp về TSTT và công nghệ như về tính bảo mật và bằng chứng kỹ thuật. Các bên có thể dựa trên một cơ sở dữ liệu phong phú bao gồm các trọng tài viên, hòa giải viên và chuyên gia WIPO độc lập trong nước và quốc tế, có kỹ năng trong tất cả các lĩnh vực SHTT và ADR.


Các điều khoản WIPO ADR được đề xuất

Việc giới thiệu các thủ tục giải quyết tranh chấp của WIPO là đồng thuận. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thỏa thuận giữa các bên, chúng tôi cung cấp các điều khoản hợp đồng mẫu (đối với các tranh chấp trong tương lai theo một hợp đồng cụ thể) và các thỏa thuận đệ trình (đối với các tranh chấp hiện có).

 

Nguồn: WIPO (https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2021/toptips/mediation_arbitration.html)

Phạm Phi Anh (Dịch và Biên soạn)