Các bước đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ:

 
I.  Đăng ký tài khoản
Điều kiện để Người nộp đơn có thể nộp đơn Sở hữu công nghiệp (SHCN) qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) là:
1. Đăng ký tài khoản với Chứng thư số;
2. Được Quản trị Cổng DVCTT phê duyệt, cấp tài khoản.
 
Người nộp đơn cần chuẩn bị:
1. Chứng thư số (CTS): Cổng DVCTT Cục SHTT chấp nhận CTS từ một số nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp phép như: VNPT-CA, VIETTEL-CA, …;
2. Máy tính cài trình duyệt (tốt nhất là trình duyệt Chrome, FireFox) và có kết nối truy câp internet.
 
Người nộp đơn thực hiện cài đặt, xem tài liệu hướng dẫn sử dụng:
1. Truy cập Cổng DVCTT của Cục SHTT tại địa chỉ:
http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do
2. Tải về và cài đặt “Ứng dụng hỗ trợ ký số”.
Chú ý: Tải về phiên bản 32 bit hoặc 64 bit, tương ứng với phiên bản của Hệ điều hành cài đặt trên máy tính của Người nộp đơn.
3. Tải về và đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng và xem các video hướng dẫn sử dụng trên Cổng DVCTT.
 
Người nộp đơn thực hiện đăng ký tài khoản:
1. Truy cập Cổng DVCTT của Cục SHTT
2. Thực hiện Đăng ký
 
a) Người nộp đơn là Đại diện Sở hữu công nghiệp:
- Cắm token Chứng thư số vào máy.
- Chọn thẻ “Đăng ký tài khoản Tổ chức đại diện”.
- Nhập “Mã đại diện”, một số thông tin về đại diện sẽ tự động hiển thị. Điền các thông tin còn thiếu. Bấm nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu token để lấy Chứng thư số. Hoàn tất phần khai báo đăng ký tài khoản.
 
b) Người nộp đơn là Tổ chức, doanh nghiệp:
- Cắm token Chứng thư số vào máy.
- Chọn thẻ “Đăng ký tài khoản Tổ chức/ Doanh nghiệp”.
- Điền các thông tin của Tổ chức/Doanh nghiệp. Bấm nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu token để lấy Chứng thư số. Hoàn tất phần khai báo đăng ký tài khoản.
 
c) Người nộp đơn là Cá nhân:
- Cắm token Chứng thư số vào máy.
- Chọn thẻ “Đăng ký tài khoản Cá nhân”.
- Điền các thông tin của cá nhân. Bấm nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu token để lấy Chứng thư số. Hoàn tất phần khai báo đăng ký tài khoản.
Sau khi hoàn tất phần khai báo đăng ký tài khoản, người đăng ký chờ quản trị hệ thống phê duyệt cấp tài khoản, gửi lại thông tin tài khoản được phê duyệt qua địa chỉ e-mail đã đăng ký. Người nộp đơn sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập, tiến hành khai báo đơn và nộp đơn trực tuyến.
    
II.   Nộp đơn trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn khai thông tin đơn và nộp đơn trực tuyến được cung cấp trên trang chủ Cổng DVCTT của Cục SHTT tại các đường link sau:
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, email: hotro_dvctt@noip.gov.vn, điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ 2221) để được hướng dẫn, giải đáp.
 

 

Cục Sở hữu trí tuệ