Th 3, 25/05/2021 | 15:12 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Triển khai họp Nhóm Sở hữu trí tuệ thi hành EVFTA

Phiên họp đầu tiên của Nhóm làm việc về sở hữu trí tuệ, bao gồm chỉ dẫn địa lý trong khuôn khổ triển khai Hiệp định EVFTA đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến chiều ngày 21/5/2021.

Cuộc họp được tổ chức để các thành viên Nhóm làm việc về sở hữu trí tuệ, bao gồm chỉ dẫn địa lý giữa Việt Nam và EU trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến tình hình triển khai các cam kết về sở hữu trí tuệ theo Hiệp định EVFTA. Chủ trì phía Việt Nam là ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cùng với các thành viên phía Việt Nam bao gồm các đại diện từ Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Chủ trì phía EU là bà Agata Gerba, Phó Trưởng phòng Đầu tư và Sở hữu trí tuệ, Tổng cục Thương mại (DG Trade) cùng các thành viên là đại diện của DG Trade, DG Agri, DG Grow của Ủy ban Châu Âu.
 
 
Buổi họp trực tuyến Nhóm làm việc về SHTT, bao gồm CDĐL giữa Việt Nam và EU
 
Về nội dung quyền tác giả và quyền liên quan, phía Việt Nam cung cấp thông tin về tiến trình gia nhập Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT) và Hiệp ước biểu diễn và ghi âm của WIPO (WPPT) và các nội dung liên quan trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT.
 
Theo đó, đại diện của Cục Bản quyền tác giả (BQTG) cho biết việc gia nhập Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT đang trong quá trình dự thảo bộ hồ sơ trình Chính phủ. Hiện tại, hồ sơ đang được gửi tới các Bộ, ngành liên quan đến lấy ý kiến, dự kiến Việt Nam sẽ gia nhập hai Hiệp ước này trong năm 2022. 
 
Liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, Cục BQTG cập nhật cho phía bạn về các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan được sửa đổi nhằm thực hiện các cam kết quốc tế, bao gồm các cam kết trong Hiệp định EVFTA. Đồng thời, đại diện Cục BQTG cũng đề xuất phía EU cung cấp hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong việc thực thi Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT, cũng như cung cấp các kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số.
 
Phía EU cũng cung cấp cho Việt Nam một số các thay đổi trong Chỉ thị về quyền tác giả (Copyright Directive) được sửa đổi và có hiệu lực năm 2019. 
 
Về nội dung sở hữu công nghiệp, hai bên cũng đã trao đổi về một số nội dung sửa đổi Luật SHTT để thi hành các cam kết của Hiệp định EVFTA như căn cứ chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu, đơn giản hóa thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam; cơ chế đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm; cơ chế bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dược phẩm và bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm v.v.
 
Về nội dung thực thi quyền SHTT, hai bên đã trao đổi các quy định liên quan đến các biện pháp xử lý dân sự đối với hành vi vi phạm quyền SHTT và biện pháp thực thi quyền tại biên giới. Phía EU bày tỏ sự quan tâm đến quy định về giới hạn đối tượng SHTT bị xử phạt hành chính để tăng cường vai trò biện pháp dân sự và quy định về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian để bảo đảm thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số trong dự thảo Luật SHTT của Việt Nam, đồng thời đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan đến việc xử lý các vi phạm quyền SHTT trên các nền tảng thương mại điện tử của Việt Nam hiện nay. 
 
 
Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục SHTT cùng các thành viên Cục SHTT tham dự phiên họp
 
Về chỉ dẫn địa lý, hai bên trao đổi, cập nhật về các thay đổi trong việc xây dựng chính sách và pháp luật liên quan đến chỉ dẫn địa lý. Trong các nội dung thảo luận, phía EU đặc biệt quan tâm đến vấn đề rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ dẫn địa lý bảo hộ theo Hiệp định EVFTA cũng như các vấn đề về việc áp dụng ngoại lệ của Hiệp định trong việc sử dụng một số chỉ dẫn địa lý sử dụng cho pho mát. 
 
Kết thúc cuộc họp, chủ trì cuộc họp phía EU tổng kết các nội dung thảo luận và các đề xuất của hai bên. Theo đó, hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tổ chức các buổi họp riêng về vấn đề bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số cũng như về bảo hộ chỉ dẫn địa lý để có thể triển khai một cách có hiệu quả hiệp định.
 
Theo quy định tại Điều 12.63 Hiệp định EVFTA, Nhóm làm việc về SHTT, bao gồm cả chỉ dẫn địa lý gồm đại diện của EU và Việt Nam nhằm mục đích theo dõi việc thi hành Chương SHTT và tăng cường hợp tác và đối thoại về sở hữu trí tuệ, bao gồm cả chỉ dẫn địa lý./.
 
Phòng Pháp chế và Chính sách