Th 2, 28/09/2020 | 15:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về thẩm định kiểu dáng công nghiệp và thẩm định nhãn hiệu dành cho cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ

Từ ngày 18 đến ngày 22/9/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức 02 Khóa đào tạo về “Quy chế chung của ASEAN về thẩm định kiểu dáng công nghiệp & kỹ năng tra cứu” và Khóa đào tạo “Đánh giá tính tương tự của nhãn hiệu trong thực tiễn xử lý xâm phạm quyền đối với sở hữu trí tuệ”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ, từ ngày 18 đến ngày 22/9/2020 Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Khóa đào tạo “Quy chế chung của ASEAN về thẩm định kiểu dáng công nghiệp & kỹ năng tra cứu” và Khóa đào tạo “Đánh giá tính tương tự của nhãn hiệu trong thực tiễn xử lý xâm phạm quyền đối với sở hữu trí tuệ”.

Khóa đào tạo chuyên sâu về thẩm định kiểu dáng công nghiệp (KDCN) nhằm mục tiêu giới thiệu, cập nhật thông tin, kiến thức liên quan đến Quy chế chung của ASEAN về thẩm định KDCN. Giảng viên là các thẩm định viên có kinh nghiệm, từng trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo Quy chế này. Nội dung các chuyên đề tập trung vào so sánh, phân tích sự tương đồng và khác biệt trong thực tiễn thẩm định KDCN của các nước ASEAN, từ định nghĩa KDCN đến các điều kiện, tiêu chuẩn bảo hộ cũng có khác nhau trong quy định pháp luật giữa các quốc gia. Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, việc tiếp cận xu hướng quốc tế và kinh nghiệm của các nước sẽ rất hữu ích để các quy định pháp luật được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó các học viên được bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng tra cứu KDCN trên internet và các cơ sở dữ liệu quốc tế nhằm nâng cao năng suất tra cứu trong bối cảnh khối lượng tra cứu ngày càng tăng, số lượng KDCN trong các cơ sở dữ liệu ngày càng nhiều.

Khóa đào tạo chuyên sâu về thẩm định nhãn hiệu được tổ chức với mục đích cung cấp cho các học viên thực tiễn đánh giá tính tương tự của nhãn hiệu trong hoạt động xử lý xâm phạm quyền SHTT. Giảng viên của khóa đào tạo này là các cán bộ có kinh nghiệm đến từ bộ phận Thực thi & Giải quyết khiếu nại của Cục và các chuyên gia đến từ các cơ quan thực thi. Thông qua những ví dụ điển hình do giảng viên cung cấp, học viên được hiểu rõ hơn về cơ sở xác định hành vi xâm phạm quyền cũng như các hình thức xâm phạm thường xảy ra trong thực tế, quan điểm và nghiệp vụ đánh giá xâm phạm quyền của các cơ quan thực thi để có những thông tin xác thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định nhãn hiệu. 

Các khóa đào tạo chuyên sâu được cán bộ Cục đánh giá cao bởi sự nhiệt tình và kiến thức chuyên sâu của các giảng viên đã giúp gắn kết hoạt động thẩm định của Cục với thực tiễn xã hội và hoạt động của các cơ quan liên quan.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn