Th 3, 26/02/2013 | 17:28 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ triển khai sử dụng thử nghiệm Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam trên mạng Internet...

Thông tin sáng chế (SC) thường được tạo ra trong quá trình nghiên cứu triển khai và được công bố theo pháp luật về SC. Thông tin SC có trong các tài liệu công bố gọi là tư liệu SC (thường là bản mô tả SC) - một dạng của tư liệu thông tin khoa học - kỹ thuật, thương mại và cùng với các loại tư liệu khác như sách, báo, tạp chí v.v. trong các lĩnh vực tương ứng tạo thành một bộ phận của tiềm lực khoa học - công nghệ, kinh tế của một quốc gia.
Thông tin SC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước tiên vì bản thân nó là một trong những tiêu chí hữu hiệu để đánh giá về nền khoa học và công nghệ của một quốc gia cũng như mức độ phát triển kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ. Nhưng quan trọng hơn, thông tin SC giúp các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) có thể dễ dàng thành công và tạo ra những công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia. Với ý nghĩa như vậy, hiện nay, mỗi quốc gia đều dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động phổ biến thông tin SC.
Để việc khai thác thông tin SC được hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay khi việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở nên phổ biến, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai Dự án số hóa dữ liệu SC và xây dựng Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam (Vietnam DigiPat). Đến nay, Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam đã hoàn thành về cơ bản. Các cá nhân và tổ chức trong xã hội có thể tra cứu thông tin từ Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam trên mạng Internet thông qua các cách sau:
- truy cập trực tiếp địa chỉ http://digipat.noip.gov.vn;
- truy cập trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ  www.noip.gov.vn, sau đó vào "Thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam" ở bên trái màn hình.
Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam là một phần mềm tra cứu được xây dựng cho phép người dùng có thể tra cứu và xem toàn văn bản mô tả SC và GPHI đã được bảo hộ tại Việt Nam thông qua mạng internet. Phần mềm DigiPat được xây dựng trên công nghệ ứng dụng web, nền tảng cổng thông tin điện tử (Portal), dễ dàng cho việc tích hợp và mở rộng sau này (khi toàn bộ bản mô tả SC/GPHI được bảo hộ đã cập nhật để tra cứu thì sẽ xem xét để tiếp tục cập nhật đối với bản mô tả của đơn đăng ký SC/GPHI). Phần mềm tra cứu DigiPat hoạt động có tính ổn định và khả năng phục vụ 24/7 với tốc độ tìm kiếm thông tin nhanh. Việc tìm kiếm bao gồm tìm kiếm đơn giản và tìm kiếm nâng cao với các cơ chế tìm kiếm đặc biệt theo: từ khóa (keyword), theo đánh chỉ mục ngược tự động (inverted indexing), toàn văn (fulltext search), tìm kiếm theo mẫu (wildcards search), tìm kiếm theo bán cấu trúc (semistructure), v.v.. Trong tìm kiếm nâng cao, các trường tìm kiếm dựa trên các tiêu chí quan trọng trong lĩnh vực SC khá đầy đủ và thuận tiện như: số bằng, ngày cấp, số đơn, phân loại SC quốc tế, tác giả SC, người nộp đơn, v.v..
Nhìn chung, giao diện của phần mềm tra cứu DigiPat được bố trí một cách hợp lý và khoa học nên người tra cứu không cần phải hiểu biết nhiều về công nghệ thông tin cũng có thể dễ dàng tìm được thông tin mình quan tâm. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận với phần “Hướng dẫn” được bố trí ngay tại trang chủ để việc tra cứu có thể thực hiện một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.
Để hoàn thiện công cụ này, Cục Sở hữu trí tuệ rất mong nhận được các ý kiến góp ý cũng như các thông báo trong trường hợp phát hiện ra các sai sót của cơ sở dữ liệu. Mọi ý kiến góp ý liên quan đến Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam (DIGIPAT) xin gửi về đầu mối: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, 384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; email: phongthongtin@noip.gov.vn.
Phòng Thông tin