Th 2, 13/01/2020 | 15:07 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nghiên cứu về nhãn hiệu phi truyền thống - Nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu

Sử dụng dấu hiệu ba chiều và dấu hiệu màu để thiết kế nhãn hiệu đã được các doanh nghiệp ngày càng quan tâm, bởi một trong những lý do chính là hấp dẫn thị giác và giúp người tiêu dùng dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, tránh được trở ngại về  khác biệt ngôn ngữ trong sử dụng nhãn hiệu từ ngữ. Chính vì vậy, hiện nay hầu hết các nước đều chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu. Mặc dù việc sử dụng dấu hiệu ba chiều và dấu hiệu màu là khá phổ biến và người tiêu dùng cũng chấp nhận loại nhãn hiệu này, tuy nhiên nội hàm và ngoại diên của hai loại nhãn hiệu phi truyền thống này còn có sự khác biệt trong quy định pháp luật của các nước.

Bài viết cung cấp tới độc giả quy định và thực tiễn sử dụng, bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu ở một số nước trên thế giới./.

Bài 2. Nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn