Th 4, 26/02/2020 | 13:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Bảo hộ nhãn hiệu mùi

Nhãn hiệu được hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá/dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nói cách khác, nhãn hiệu là yếu tố để nhận diện, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm đúng đắn thông qua các biểu hiện bên ngoài của sản phẩm để liên tưởng đến chất lượng hoặc các đặc điểm ưu việt khác của sản phẩm, cũng như của nhà sản xuất. Chính vì vậy, các doanh nghiệp ngày nay rất sáng tạo trong việc sử dụng những dấu hiệu độc đáo làm nhãn hiệu để tạo nên sự khác biệt mạnh mẽ tác động tới người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm/dịch vụ.

Trên thế giới đã xuất hiện xu hướng sử dụng nhãn hiệu mùi, tuy nhiên do đặc tính phân biệt bằng khứu giác nên việc chấp nhận bảo hộ loại hình nhãn hiệu này còn chưa phổ biến ở hầu hết các nước. Có thể thấy rằng việc đăng ký dấu hiệu mùi làm nhãn hiệu là một nhu cầu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường hướng đến người tiêu dùng, tuy nhiên việc chấp nhận bảo hộ còn tùy thuộc vào năng lực của từng quốc gia.

Bài viết giới thiệu về quy định và thực tiễn sử dụng, bảo hộ nhãn hiệu mùi ở một số quốc gia phát triển trên thế giới để người đọc có được những thông tin tổng quan về loại nhãn hiệu đặc biệt này./.

Bài 4. Bảo hộ nhãn hiệu mùi

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn