Th 5, 23/04/2015 | 10:50 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/4/2015 diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh...

Ngày 15/4/2015 tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - ông Trần Việt Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - bà Mai Hồng Quỳ cùng Phó Cục trưởng, Phó Hiệu trưởng, các cán bộ chủ chốt của Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.
Với mục đích thiết lập một khuôn khổ cho quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên nhằm thúc đẩy các hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường cũng như mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của Cục thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể, hai bên đã cùng nhất trí và ký vào văn bản hợp tác nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ông Trần Việt Thanh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và bà Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác
 
Trung tâm Nghiên cứu và Ðào tạo