Th 7, 25/04/2015 | 09:49 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Lễ ký kết về thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”

Ngày 14/04/2015, tại Cục Sở hữu trí tuệ đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận và Tài liệu của Liên danh thực hiện dự án...

Ngày 14/04/2015, tại Cục Sở hữu trí tuệ đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận và Tài liệu của Liên danh thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”, dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Thứ trưởng, Cục trưởng Trần Việt Thanh và Ngài Remi RENEVEY, Giám đốc AFD tại Việt Nam đã tham dự buổi lễ.
   
Dự án Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam thuộc Quỹ Tăng cường Năng lực Thương mại (FRCC) do Chính phủ Pháp tài trợ với mục tiêu là hỗ trợ Việt Nam cải tiến hệ thống đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý thông qua việc xây dựng một cách tiếp cận mới, từ phương pháp luận đến các vấn đề chính sách và thực tiễn trên cơ sở bài học kinh nghiệm của châu Âu, đặc biệt là Pháp, tiến gần đến sự hội nhập trong đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để triển khai dự án, Cục Sở hữu trí tuệ và AFD đã thống nhất các nguyên tắc chính trong việc triển khai dự án, theo đó dự án sẽ giao cho Liên danh quốc tế triển khai bao gồm: Trung tâm Phát triển nông thôn – Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông thôn (RUDEC); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (CASRAD); Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển, Cộng hòa Pháp (CIRAD).
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao vai trò hỗ trợ của dự án và sự tài trợ của AFD đối với dự án, Thứ trưởng tin tưởng và mong rằng những kết quả của dự án sẽ góp phần hỗ trợ tích cực Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung quản lý và khai thác có hiệu quả các chỉ dẫn địa lý. Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng đề nghị AFD tiếp tục hỗ trợ để Ban quản lý dự án và Liên danh hoàn thiện các thủ tục để dự án được triển khai chính thức, đồng thời yêu cầu các thành viên Liên danh tập trung nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân sự, thời gian để triển khai dự án, dành sự ưu tiên cao nhất cho dự án nhằm đáp ứng được tiến độ và kết quả của dự án.
   
Đại diện AFD, ngài Remi RENEVEY đánh giá cao sự nỗ lực của Ban quản lý dự án và các thành viên Liên danh trong việc xây dựng các tài liệu và các thủ tục cần thiết để đưa dự án vào triển khai. Ngài Giám đốc cũng tin tưởng rằng buổi lễ ký kết này là một sự khởi động rất tốt và quan trọng đối với tiến trình thúc đẩy các hoạt động tiếp theo của dự án, đồng thời với sự tham gia của các thành viên Liên danh, dự án sẽ đạt được kết quả như mong đợi.
Tại buổi lễ, đại diện các thành viên của Liên danh cũng cam kết dành sự ưu tiên cao nhất về nguồn lực để triển khai dự án, đồng thời cảm ơn Cục Sở hữu trí tuệ và AFD đã cho phép và hỗ trợ Liên danh thực hiện dự án này./.
Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”