Th 4, 18/12/2019 | 11:44 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Lớp tập huấn cho Mạng lưới TISC và IP-HUB tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày 16-17/12/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức mô đun 9 và 10 khóa tập huấn cho cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ thuộc Mạng lưới các Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (TISC, IP-HUB).

Ngày 16-17/12/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) tổ chức mô đun 9 và 10 khóa tập huấn năm 2019 cho cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ thuộc Mạng lưới các Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (TISC, IP-HUB)... Lớp tập huấn có sự tham gia của các đại biểu từ hơn 20 viện nghiên cứu, trường đại học và một số doanh nghiệp khu vực phía Bắc.

Quang cảnh lớp tập huấn

Mạng lưới các Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (TISC), theo sáng kiến của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), được thành lập nhằm mục tiêu: Hỗ trợ việc tiếp cận với thông tin khoa học công nghệ chất lượng cao và các dịch vụ liên quan, khai thác tiềm năng đổi mới sáng tạo và xác lập, bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ; Gia tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung, sáng chế nói riêng của chủ đơn Việt Nam, đặc biệt là từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. Mạng lưới TISC của Việt Nam hiện nay có 35 thành viên là các viện nghiên cứu, trường đại học ở cả ba miền.


Bên cạnh Mạng lưới TISC, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đồng thời chủ trì Mạng lưới IP-HUB theo mô hình trục xoay và nan hoa thuộc Dự án Môi trường Sở hữu trí tuệ Kiến tạo (EIE) của WIPO. Trong số các thành viên Mạng lưới TISC của Việt Nam, WIPO đã phỏng vấn lựa chọn ra 12 thành viên tham gia vào Mạng lưới IP-HUB. Trong khi mục tiêu của Mạng lưới TISC là tập trung vào việc khai thác thông tin sáng chế, thúc đẩy đăng ký sáng chế thì mục tiêu của Mạng lưới IP-HUB là trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển giao công nghệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ


Các mô-đun 9 và 10 trong số 10 mô-đun tập huấn sẽ được triển khai trong hai ngày 16-17/12/2019 tại Hà Nội và 19-20/12/2019 tại TP. Hồ Chí Minh. Nội dung chính của Mô-đun 9 về Phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ trong viện/trường thông qua mạng lưới TISC và IP-HUB và Mô-đun 10 về Chuyển giao công nghệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ của các viện/trường.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Liên kết nguồn tin: https://www.neu.edu.vn/vi/ban-tin-don-vi/khai-giang-lop-tap-huan-cho-can-bo-chuyen-trach-ve-so-huu-tri-tue-thuoc-mang-luoi-tisc-va-ip-hub-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan

 Nguồn tin: Trường Đại học Kinh tế quốc dân