Th 6, 18/12/2020 | 09:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ năm 2020

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, Khối trưởng Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Lãnh đạo các đơn vị của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Khối trưởng Khối thi đua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của Khối chính là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Thông qua báo cáo tại Hội nghị, Khối trưởng Khối thi đua đã đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối. Các đơn vị đã chủ động triển khai phong trào một cách hiệu quả, thiết thực, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của đông đảo công chức, viên chức và người lao động và đạt được các kết quả cụ thể: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trong Khối quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đang từng bước đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của các đơn vị đã có sự cải tiến rõ nét, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của công chức, viên chức, người lao động, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị đánh giá cao vai trò của Khối trưởng Khối thi đua trong việc vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiến tiến của Khối và Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao đã tạo động lực cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng phân tích những việc cần làm tốt hơn trong thời gian tới, nhất là công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua, Khen thưởng - Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao việc tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020, đặc biệt Khối đã có nét mới trong công tác đánh giá vai trò của Khối trưởng, Khối phó và các thành viên. Trong năm 2021, Lãnh đạo Vụ Thi đua, Khen thưởng đề nghị Khối triển khai tốt, hiệu quả phong trào thi đua và có nhiều đổi mới trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến. 

Đồng chí Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ,  Khối trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã đánh giá cao những thành tích của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ trong năm 2020. Nhấn mạnh vai trò là Khối thi đua tập hợp nhiều đơn vị lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng trong thời gian tới mỗi đơn vị trong Khối triển khai tốt các nhiệm vụ, vượt qua khó khăn phát huy những truyền thống, thành tích đã có, vượt khó, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ trưởng yêu cầu Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ triển khai hiệu quả, thiết thực chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, Đổi mới sáng tạo, hiệu quả” trong giai đoạn 2021- 2025 được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Đồng chí Lê Ngân Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng  phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã đề nghị tặng 01 Cờ thi đua của Chính phủ, 02 Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. Đồng thời, Khối thi đua cũng biểu dương, tôn vinh 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Khối năm 2020. Khối cũng đã tổ chức bầu Khối trưởng và Khối phó năm 2021.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Khối phó Khối thi đua, báo cáo triển khai các nội dung giao ước thi đua của Khối năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thi đua đưa nhanh khoa học và công nghệ vào cuộc sống”. Các đơn vị trong Khối đã thống nhất và ký kết Bản giao ước thi đua năm 2021.

Có thể nói, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ được khẳng định là tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Khối. Thông qua Hội nghị, mỗi đơn vị nêu cao tinh thần khát khao đổi mới, không ngừng sáng tạo để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của ngành khoa học và công nghệ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phòng Tổ chức cán bộ