Th 7, 19/03/2022 | 15:04 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2022

Ngày 17/3/2022, tại Thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị SHTT toàn quốc năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước (QLNN) về sở hữu trí tuệ năm 2021, đồng thời bàn thảo những định hướng lớn cho hoạt động SHTT trong năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN; Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Ô Pích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục SHTT. Dự Hội nghị có đại diện của Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN, Lãnh đạo Cục SHTT và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục SHTT, các cơ quan của tỉnh Bắc Giang, đại diện một số trường đại học, viên nghiên cứu, tổ chức đại diện SHCN và 285 đại biểu đến từ 62 Sở KH&CN trên cả nước.

 

Ảnh 1. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị SHTT năm 2022

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội qua các thời kỳ cho thấy SHTT đóng vai trò hết sức quan trọng đối với từng quốc gia, nhất là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để phù hợp với bối cảnh đó, Chiến lược SHTT đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo hướng lồng ghép SHTT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Do đó, QLNN về SHTT là một trong những hoạt động quan trọng, đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình thực hiện mục tiêu đó. “Những thành tựu đã đạt được, cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc thiết lập những cơ chế, chính sách có liên quan lĩnh vực SHTT sẽ tạo ra bước phát triển mới, có tính đột phá, nhằm thực hiện tốt Chiến lược SHTT quốc gia, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2022-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2021-2025 được đưa ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh. Bộ trưởng cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần được xem xét, giải quyết, do vậy, thông qua Hội nghị này Bộ KH&CN sẽ có thêm những luận cứ xác thực để giải trình những vấn đề trong Luật SHTT sửa đổi để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, ban hành, cũng như có những định hướng đúng  trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2030.

 

Ảnh 2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê O Pích phát biểu chào mừng Hội nghị

 

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích cho biết, SHTT đóng vai trò rất tích cực, giúp nâng cao nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân của tỉnh trong việc tạo lập, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ, tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đồng chí Lê Ô Pích khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ quyền SHTT và thực thi nghiêm túc các quy định về SHTT. Việc tôn trọng quyền SHTT hay nói cách khác là tôn trọng chất xám, tôn trọng kết tinh lao động, tôn trọng sự sáng tạo của người lao động trong và ngoài Bắc Giang chính là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp cho Bắc Giang.

 

Ảnh 3. Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí và Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang Nguyễn Phúc Thương đồng chủ trì Hội nghị

 

Với sự chủ trì  của Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí và Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang Nguyễn Phúc Thương, Hội nghị đã nghe các đồng chí Lãnh đạo Cục SHTT trình bày Báo cáo tổng quan hoạt động QLNN về SHTT năm 2021 ở Trung ương và địa phương và Báo cáo về tiến độ và các vấn đề sửa đổi, bổ sung trong Luật SHTT có tác động đến hoạt động QLNN về SHTT tại địa phương; Báo cáo về hoạt động QLNN về SHTT tại Bắc Giang, khó khăn, thách thức và kinh nghiệm thực tiễn của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang; Báo cáo hoạt động QLNN đối với tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh; Vấn đề SHTT trong phát triển các sản phẩm OCOP tại Việt Nam của Văn phòng Chương trình OCOP; Vấn đề xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp - ứng dụng trong thiết lập và quản lý các sản phẩm được bảo hộ SHTT của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy sản.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan tới kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản; việc bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc thù; tăng cường chất lượng hoạt động QLNN về SHTT tại địa phương và quản lý tài sản trí tuệ phát sinh từ các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, v.v..

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Phí đã ghi nhận các tham luận, ý kiến trao đổi của đại biểu và cho rằng đây là những chia sẻ hữu ích, kinh nghiệm quý cho hoạt động QLNN về SHTT. Cục SHTT sẽ tiếp thu các ý kiến kiến nghị của đại biểu về đẩy nhanh xử lý đơn sở hữu công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu, sáng chế.

Về định hướng hoạt động QLNN về SHTT trong thời gian tới, Cục trưởng Cục SHTT cho biết, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT để trình Quốc hội thông qua vào tháng 6/2022; tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030. Cục cũng đang triển khai có hiệu quả các Kế hoạch xử lý đơn sáng chế, nhãn hiệu và khiếu nại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; xây dựng và đưa vào hoạt động Bộ phận kiểm soát chất lượng thẩm định đơn sở hữu công nghiệp. Cục cũng sẽ chủ động tham gia đàm phán và bảo đảm thi hành có hiệu quả nội dung SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế; tăng cường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo hộ quyền SHTT ở nước ngoài. Cho rằng tình trạng vi phạm về quyền SHTT hiện nay ngày càng gay gắt, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cũng đề nghị các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương tăng cường phối hợp trong việc bảo vệ quyền SHTT, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền SHTT...

Nhân dịp Hội nghị SHTT năm 2022, Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc giang đã tặng thưởng Bằng khen cho một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động QLNN về SHTT trong năm 2021.

Tài liệu có thể tải xuống tại đây./.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ảnh 4. Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo các Đoàn tham dự Hội nghị SHTT 2022

 

Ảnh 5. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị SHTT 2022

 

Ảnh 6. Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên – Huế Hồ Thắng phát biểu tham luận tại Hội nghị.

 

Ảnh 7. Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Ảnh 8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh báo cáo hoạt động QLNN đối với tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

 

Ảnh 9. Luật sư Nguyễn Bá Hội - Công ty TNHH Nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ COCETTI chia sẻ kinh nghiệm về đăng ký bảo hộ CDĐL tại Nhật Bản

 

Ảnh 10. Toàn cảnh Hội nghị SHTT thường niên năm 2022

 

Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc giang cho một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động QLNN về SHTT trong năm 2021:

 

Cục Sở hữu trí tuệ