Th 5, 26/12/2019 | 16:35 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao. Hoạt động của Cục ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ/ngành và địa phương trên mọi góc độ.

Ngày 25/12/2019 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có đồng chí Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Trung tâm Truyền thông KH&CN; về phía Cục Sở hữu trí tuệ có đồng chí Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục SHTT cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Cục.
 
Thứ trưởng Phạm Công tạc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn cho biết, năm 2019 lượng đơn xác lập quyền SHCN nộp vào Cục tăng rất cao (18%), trong đó đơn sáng chế tăng 22,5%, kiểu dáng công nghiệp tăng 19,5% và nhãn hiệu tăng 17,3%. Đơn sáng chế của người Việt Nam vượt mốc một nghìn đơn (đạt 1.128, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018). Lượng đơn SHCN được xử lý tăng đột biến (46,9 % so với cùng kỳ năm 2018), trong đó kết quả xử lý đơn nhãn hiệu tăng 51,3% và sáng chế tăng 45,8%; kết quả xử lý các loại đơn/yêu cầu liên quan đến văn bằng bảo hộ cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 (khoảng 45%). 
 
Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí phát biểu tại Hội nghị
 
Liên quan đến công tác xây dựng chính sách, pháp luật về SHTT, Cục đã chủ trì xây dựng thành công Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, tham gia xây dựng thành công Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật SHTT để thi hành Hiệp định CPTPP, hoàn thành Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT và Thông tư về cơ chế tài chính của Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ.
 

Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 
Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được đẩy mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và của Cục nói riêng. Năm qua, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO và vị trí Chủ tịch Nhóm công tác về SHTT của ASEAN; hoàn thành việc phê chuẩn Nghị định thư La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp; được bầu làm thành viên quan trọng của WIPO như Ủy ban Điều phối và Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách. Cục cũng đã chủ động, tích cực trong đàm phán nội dụng về SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế.
 
Công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền phổ biến pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu. Cục đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Chuỗi sự kiện chào mừng Ngày SHTT thế giới, Cuộc thi Sáng chế và Hội nghị toàn quốc về SHTT.
 
Công tác thông tin SHCN được bảo đảm thông qua việc cung cấp thông tin qua Thư viện điện tử SHCN, Thư viện số về bằng sáng chế, Công báo SHCN đã phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của xã hội.
 
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết
 
Dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng Cục vẫn còn có những khó khăn, tồn tại do lượng đơn SHCN nộp vào Cục tăng cao trong khi hạ tầng về công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa được quan tâm và triển khai đúng mức, v.v. Để giải quyết những bất cập trên, Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn cho biết năm 2020 Cục SHTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các công tác trọng tâm của Cục như xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT sau khi Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2021; tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN; chủ động tham gia đàm phán và triển khai có hiệu quả nội dung SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế và triển khai thành công các dự án CNTT và xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng của Cục để đáp ứng được yêu cầu công việc.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 của Cục SHTT trong các lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật, hợp tác và hội nhập quốc tế và công tác xử lý đơn, đặc biệt Cục đã chủ trì xây dựng thành công Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 để định hướng sự phát triển của hệ thống SHTT của Việt Nam và hoạt động của Cục trong giai đoạn tới, đưa SHTT thực sự trở thành công cụ phục vụ KH&CN, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
 
Tuy vậy, Thứ trưởng nêu ra những thách thức đối với hoạt động SHTT khi nhiều chính sách vĩ mô của đất nước đang thay đổi, và sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của Cục SHTT. Do vậy, Cục cần xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt Cục cần cải tổ, đổi mới hoạt động của bộ máy cho phù hợp với sự thay đổi trong chính sách chung đất nước. Bên cạnh đó, Cục cũng cần tăng cường trang thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công việc.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, năm 2019 Cục đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ KH&CN giao. Hoạt động của Cục SHTT ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương trên mọi góc độ. Cục trưởng cũng cho biết, năm 2020 Cục sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ về xử lý đơn SHCN, xây dựng thể chế và pháp luật, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục cho phù hợp với sự thay đổi trong chính sách của quốc gia. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT, Cục trưởng Đinh Hữu Phí bày tỏ sự cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của Cục của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Phạm Công Tạc, cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cục trong năm qua. Cục trưởng cho biết, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT sẽ nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với lĩnh vực SHTT./.
 
Văn phòng