CN, 31/01/2021 | 09:37 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Công tác giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp năm 2020

Năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tiếp nhận 1344 đơn khiếu nại (tăng 54% so với năm 2019) và giải quyết được 926 đơn (tăng 3,6% so với năm 2019).

Năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tiếp nhận 1344 đơn khiếu nại (tăng 54% so với năm 2019), gồm 23 đơn khiếu nại đối với sáng chế, 03 đơn khiếu nại đối với giải pháp hữu ích, 31 đơn khiếu nại đối với kiểu dáng công nghiệp, 1281 đơn khiếu nại đối với nhãn hiệu quốc gia và 06 đơn khiếu nại đối với nhãn hiệu quốc tế. Cục đã ban hành 1154 thông báo thụ lý (tăng 70% so với năm 2019).

Số lượng đơn khiếu nại đã được Cục SHTT giải quyết là 926 đơn (tăng 3,6% so với năm 2019), gồm 43 đơn khiếu nại đối với sáng chế, 07 đơn khiếu nại đối với giải pháp hữu ích, 08 đơn khiếu nại đối với kiểu dáng công nghiệp, 752 đơn khiếu nại đối với nhãn hiệu quốc gia và 116 đơn khiếu nại đối với nhãn hiệu quốc tế.

Đồng thời, Cục đã nhận được 430 đơn đề nghị chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực cho 441 văn bằng bảo hộ (tăng 1,2% so với năm 2019) và xử lý được 106 đơn (giảm 48,8% so với năm 2019).

Thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại lần hai, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đối thoại với người nộp đơn trong quá trình giải quyết khiếu nại. Cục đã tham gia đối thoại 24 vụ khiếu nại trong thủ tục xác lập quyền SHCN do Thanh tra Bộ KH&CN tổ chức, trong đó có nhiều vụ khiếu nại, tranh chấp về quyền SHCN có độ phức tạp cao như các sáng chế “Phương pháp chuyển giới tính tạm thời ở tôm càng xanh”, “Trạm biến áp một cột”, “Hệ thống xử lý khói thải của lò đốt xác”; kiểu dáng công nghiệp “Hào kỹ thuật”, nhãn hiệu của Công ty Hyundai Aluminum Vina, nhãn hiệu Cu đơ Thư Viện, nhãn hiệu kita’s, nhãn hiệu PMA, nhãn hiệu của Công ty Ajinomoto, nhãn hiệu “Đất Xanh, “Trung Nguyên” và “G7”, v.v..

Đối với công tác phối hợp trong hoạt động thực thi, Cục đã tiếp nhận và xử lý công văn đề nghị cung cấp ý kiến chuyên môn của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ là Thanh tra Khoa học và Công nghệ, Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và Hải quan với tổng số 184 vụ việc (sáng chế: 04 vụ việc; kiểu dáng công nghiệp: 02 vụ việc; nhãn hiệu: 178 vụ việc).

Cục đã cử cán bộ tham gia và trình bày ý kiến tại các cuộc họp của Hội chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng, Tổng Cục Quản lý thị trường; làm việc với Cơ quan thực thi (Hải quan, Thanh tra Khoa học công nghệ các cấp, Quản lý thị trường, Công an kinh tế) trong việc cung cấp thông tin, trình bày quan điểm nhằm đảm bảo hoạt động thực thi quyền.

Đại diện của Cục đã tham gia 04 vụ kiện hành chính tại Tòa án, trả lời 24 công văn của Tòa án, tham dự 08 phiên xét xử hoặc hòa giải của người nộp đơn, bên thứ ba liên quan, hoặc là bên liên quan đối với các quyết định hành chính đã ban hành của Cục tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, ngày 11/11/2020 tại Hải Phòng

Bên cạnh đó, Cục đã cử cán bộ tham gia giảng bài cho một số lớp về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bắc Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu, Đại học Thái Nguyên...

Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại - Cục Sở hữu trí tuệ