Th 6, 24/04/2020 | 09:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Điểm lại một số hoạt động sở hữu trí tuệ tại miền Trung – Tây Nguyên

Chủ đề của IP Day năm 2020 là "đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh", nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ và cải thiện môi trường.

Ngày 26-4 được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn là ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day). Mỗi năm IP Day có chủ đề riêng đi sâu vào từng khía cạnh đời sống.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”

Chủ đề của IP Day năm 2020 là "đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh", nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ và cải thiện môi trường.

Miền Trung - Tây Nguyên chưa thực sự có quan tâm, nhận thức đúng mực về vai trò của quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT). Lượng đơn đăng ký xác lập quyền trong năm 2019 của 9 tỉnh miền Trung (Quảng Bình đến Khánh Hòa) và 5 tỉnh Tây Nguyên chỉ chiếm 6% cả nước, bằng 1/6 Tp. Hồ Chí Minh. 

Tuy có chuyển biến tích cực qua sự gia tăng lượng đơn xác lập quyền, đặc biệt tăng mạnh từ năm 2016 đến nay; nhưng riêng lượng đơn đăng ký sáng chế nói chung, sáng chế trong lĩnh vực môi trường nói riêng còn rất hạn chế.

Hoạt động tuyên truyền, đạo tạo của VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng

Từ thực trạng trên, việc nâng cao nhận thức về SHTT bằng các hình thức đa dạng như tổ chức các hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi, treo áp phích dịp IP Day hàng năm… của VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng là cần thiết và phù hợp. Mặt khác, các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng xác lập quyền cũng được VPĐD đẩy mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID19, các sự kiện tôn vinh ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 không được tổ chức như thường lệ nhưng VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng, bằng những hình thức phù hợp (các kênh thông tin - truyền thông, phương tiện trực tuyến, treo áp phích...) vẫn thực hiện xuyên suốt nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về SHTT.

Liên kết nguồn tin: https://tuoitre.vn/diem-lai-mot-so-hoat-dong-so-huu-tri-tue-tai-mien-trung-tay-nguyen-20200418091953509.htm

Nguồn: https://tuoitre.vn/